V Belgii je registrace vozidla do ekologické zóny povinná!

Starší EURO třídy potřebují k vjezdu dodatkově ještě ekologický lístek

Zahraniční vozidla musejí být pro vjezd do belgické LEZ povinně registrována

Registry-Sticker, který vyvinula společnost Green-Zones, poskytuje přehled o Vaší individuální registraci a pomůže vyvarovat se vjezdu po uplynutí platnosti.

Před vjezdem do ekologické zóny v Belgii  (Low Emission Zone LEZ) je nutná registrace vozidla. Green-Zones poskytuje centrální platformu, která zobrazuje všechna pravdila stávajících a plánovaných LEZ ekologických zón.

Převezmeme za Vás veškerou regostraci a zajistíme potřebný ekologický lístek. navíc poskytujeme informace ve Vaší mateřštině a dodáme Vám tzv. Registry-Sticker společnosti Green-Zones, pomocí nějž si můžete kdykoli ověřit, zda Vaše vozidlo smí vjet do LEZ zóny!

Registrace probíhá zvlášť v každé obci/městě, neboť každá LEZ má mnoho různých pravidel.
Kvůli různým pravidlům a předpisům týkajícím se EURO tříd v konkrétních obcích/městech a jejich zónách LEZ je tedy možné, že v různých LEZ platí různé druhy zákazů vjezdu pro různé typy vozidel.

Neboť registrace navíc probíhá v každé LEZ zvlášť a není přenositelná na jinou LEZ, totéž se týká ekologických lístků, které platí pouze v jedné LEZ a nepodléhají navíc stejným pravidlům jiných zón, představují belgické ekologické zóny pro zahraniční vozidla při nedodržení pravidel nebezpeční vysokých peněžitých pokut.

Registry-Sticker není oficiální belgickou plaketou. Je však dokladem oficiální zákonné registrace vozidla do belgické LEZ, což je služba poskytovaná společností Green-Zones, která umožňuje vozidlům vjezd do ekologických zón. ...
Od 01.02.2017 platí v Antverpách LEZ Low Emission Zone předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
Od 01.01.2018 platí i v Bruselu LEZ předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
V kapitole další informace a otázky k objednávce naleznete užitečné poznámky k objednávce individuálního Registry-Sticker pro vjezd do belgických ekologických zón a k eventuálnímu nákupu ekologického lístku a k dodacím a platebním podmínkám ...
V souvislosti se zavedením ekologických zón v Belgii a povinností registrovat vozidla se objevuje mnoho otázek týkajícíh se komerční  turistické dopravy. Nejdůležitější otázky a odpovědi na ně nalznete přehledně v menu FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakoupení ekologické plakety nebo registrace do  ekologické zóny často není samo o sobě dostačující. Rozhodující je také znalost, která registrační třída nebo plaketa je v konkrétní ekologické zóně aktuálně platná a opravňuje k vjezdu. Více o informačních službách Green-Zones  v reálném čase zde ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč Belgie zavedla LEZ Low Emission Zones a registraci vozidel. Kdo se chce dozvědět více o tom, jak a kde oxidy dusíku a prachové částice působí a jak škodí lidskému zdraví, informace nalezne zde ...
Poskytujeme přehled o různých druzích plaket a registrací, které národní úřady používají jako nástroj k zamezení produkce prachových částic, oxidů dusíku, CO2 a obecně v souvislosti s ekologickými tématy a elektrovozidly. Obstaráme Vám potřebné plakety a registrace do konkrétních evropských zemí ...