V Belgii je registrace vozidla do LEZ ekologické zóny povinná!

Využijte náš Green-Zones informační servis a pomoc při registraci.

Zahraniční vozidla musejí být pro vjezd do belgické LEZ povinně registrována

Registry-Sticker vyvinutý společností Green-Zones není oficiální plaketa. Sticker poskytuje informace o tom, jaké vozidlo bylo registrováno, v jakém městě bylo registrováno a v jakém období platí registrace.

Před vjezdem do ekologické zóny v Belgii  (Low Emission Zone LEZ) je nutná registrace vozidla. Green-Zones poskytuje centrální platformu, která zobrazuje všechna pravdila stávajících a plánovaných LEZ ekologických zón.

Převezmeme za Vás veškerou regostraci a zajistíme potřebný ekologický lístek. navíc poskytujeme informace ve Vaší mateřštině a dodáme Vám tzv. Registry-Sticker společnosti Green-Zones, pomocí nějž si můžete kdykoli ověřit, zda Vaše vozidlo smí vjet do LEZ zóny!

Vzhledem k tomu, že v každém městě nebo obci/regionu platí v dané ekologické zóně rozdílné předpisy, musí být příslušná registrace obvykle prováděna samostatně. Pokud po registraci do konkrétní zóny LEZ vozidlo nesplní její pravidla dle EURO třídy a není mu tedy proto umožněn vjezd, je možné po zakoupení dodatkového ekologického lístku za určitých okolností přece jen do zóny vjet.

Vzhledem k různým předpisům a specifikacím pro EURO třídy v LEZ v daném městě/obci nebo oblasti, mohou být také v každé LEZ v Belgii různá omezení a zákazy vjezdu pro rozdílné druhy vozidel.
V každé LEZ je nutné se registrovat odděleně a registrace nemůže být převedena na jinou LEZ a také Ekologické lístky jsou platné pouze v jedné dané LEZ. Každá LEZ má navíc vlastní pravidla, proto hrozí v belgických ekologických zónách při nedodržení daných předpisů zahraničním vozidlům mnoho různých pokut.

Registry-Sticker společnosti Green-Zones není oficiální belgická plaketa a nemá žádný právní význam. Registry Sticker informuje o tom, jaký typ vozidla byl registrován, pro jaké město a pro jaké období bylo vozidlo registrováno ...
Od 01.02.2017 platí v Antverpách LEZ Low Emission Zone předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
Od 01.01.2018 platí i v Bruselu LEZ předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
V kapitole další informace a otázky k objednávce naleznete užitečné poznámky k objednávce individuálního (neoficiálního) Registry-Sticker pro vjezd do belgických ekologických zón a k eventuálnímu nákupu ekologického lístku a k dodacím a platebním podmínkám ...
V souvislosti se zavedením ekologických zón v Belgii a povinností registrovat vozidla se objevuje mnoho otázek týkajícíh se komerční  turistické dopravy. Nejdůležitější otázky a odpovědi na ně nalznete přehledně v menu FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakoupení ekologické plakety nebo registrace do  ekologické zóny často není samo o sobě dostačující. Rozhodující je také znalost, která registrační třída nebo plaketa je v konkrétní ekologické zóně aktuálně platná a opravňuje k vjezdu. Více o informačních službách Green-Zones  v reálném čase zde ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč Belgie zavedla LEZ Low Emission Zones a registraci vozidel. Kdo se chce dozvědět více o tom, jak a kde oxidy dusíku a prachové částice působí a jak škodí lidskému zdraví, informace nalezne zde ...
Poskytujeme přehled o různých druzích plaket a registrací, které národní úřady používají jako nástroj k zamezení produkce prachových částic, oxidů dusíku, CO2 a obecně v souvislosti s ekologickými tématy a elektrovozidly. Obstaráme Vám potřebné plakety a registrace do konkrétních evropských zemí ...