Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

V Belgii je registrace vozidla do LEZ ekologických zón pro cizince povinná!

Využijte náš Green-Zones informační servis a pomoc při registraci.

Zahraniční vozidla musejí být pro vjezd do belgické LEZ povinně registrována

Registrační certifikát Green-Zones (REG-Certificate) v oranžové barvě potvrzuje kupujícímu, že Green-Zones pro něj provedla zákonem požadovanou registraci jeho vozidla pro určitou ekologickou zónu v Belgii.

Pro vjezd do belgických ekologických zón (Low Emission Zone LEZ) je pro všechna zahraniční vozidla povinná registrace.

Green-Zones vám na této platformě nabízí všechny potřebné informace o aktuálních a plánovaných ekologických zónách LEZ v Belgii. Přebíráme za Vás všechny registrační procesy a v případě potřeby obstaráme příslušný ekologický lístek nebo denní pass. Součástí služby je také vydání oranžového registračního certifikátu vyvinutého společností Green-Zones pro ekologickou zónu v Belgii. Registrační certifikát (REG-Certificate) vyvinutý společností Green-Zones není oficiální plaketa/viněta.

Vzhledem k tomu, že v každém městě nebo obci/regionu platí v dané ekologické zóně rozdílné předpisy, musí být příslušná registrace obvykle prováděna samostatně. Pokud po registraci do konkrétní zóny LEZ vozidlo nesplní její pravidla dle EURO třídy a není mu tedy proto umožněn vjezd, je možné po zakoupení dodatkového ekologického lístku za určitých okolností přece jen do zóny vjet.

Vzhledem k různým předpisům a specifikacím pro EURO třídy v LEZ v daném městě/obci nebo oblasti, mohou být také v každé LEZ v Belgii různá omezení a zákazy vjezdu pro rozdílné druhy vozidel.
V každé LEZ je nutné se registrovat odděleně a registrace nemůže být převedena na jinou LEZ a také Ekologické lístky jsou platné pouze v jedné dané LEZ. Každá LEZ má navíc vlastní pravidla, proto hrozí v belgických ekologických zónách při nedodržení daných předpisů zahraničním vozidlům mnoho různých pokut.

Od 01.02.2017 platí v Antverpách LEZ Low Emission Zone předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
Od 01.01.2018 platí i v Bruselu LEZ předepisující pro vjezd včasnou předchozí registraci pro každý typ vozidla. LEZ je platná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vylučuje mnoho druhů vozidel a EURO tříd ...
REG-Certificate pro belgické ekologické zóny
Green-Zones vyvinula Registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu země ...
V souvislosti se zavedením ekologických zón v Belgii a povinností registrovat vozidla se objevuje mnoho otázek týkajícíh se komerční  turistické dopravy. Nejdůležitější otázky a odpovědi na ně nalznete přehledně v menu FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakoupení ekologické plakety nebo registrace do  ekologické zóny často není samo o sobě dostačující. Rozhodující je také znalost, která registrační třída nebo plaketa je v konkrétní ekologické zóně aktuálně platná a opravňuje k vjezdu. Více o informačních službách Green-Zones  v reálném čase zde ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč Belgie zavedla LEZ Low Emission Zones a registraci vozidel. Kdo se chce dozvědět více o tom, jak a kde oxidy dusíku a prachové částice působí a jak škodí lidskému zdraví, informace nalezne zde ...
Poskytujeme přehled o různých druzích plaket a registrací, které národní úřady používají jako nástroj k zamezení produkce prachových částic, oxidů dusíku, CO2 a obecně v souvislosti s ekologickými tématy a elektrovozidly. Obstaráme Vám potřebné plakety a registrace do konkrétních evropských zemí ...