Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Doplňkové informace Green-Zones-App

Green-Zones-App pro turisty a soukromé cestovatele v osobních automobilech a na motocyklech

Funkce aplikace Green-Zones-App jsou založeny na třech různých typech dat. Jedná se o mapy jednotlivých ekologických zón, pravidla ekologických zón a z toho vyplývající stav vjezdu pro uživatelovo zadané vozidlo.

Aplikace existuje v bezplatné verzi Green-Zones-App (popis a možnost stažení níže) a Green Zones Fleet App pro autobusy a nákladní automobily (popis zde, objednat zde).

Green-Zones-App – mapy ekologických zón

V aplikaci Green-Zones-App najdete mapy ekologických zón a jejich hranice, které jsou zobrazeny na zoomovatelných mapách s vysokým rozlišením. Každá ekologická zóna na je podrobně vyobrazena až na úroveň ulic, podrobně jsou také zobrazeny hranice zóny a její celková plocha. Ekologické zóny, které se překrývají, jsou zobrazeny v různých barevných odstínech.
Mapy ekologických zón v Řecku, Portugalsku, Maďarsku a Norsku jsou dostupné až od 15.10.2019 (Itálii 2020).

Vzhledem k tomu, že každá ekologická zóna nebo dieselová zakázaná zóna má svá pravidla, která jsou často jiná než pravidla podobné zóny v téže zemi, najdete v Green-Zones-App podrobný popis všech výjimek a odlišností v jednotlivých zónách.

Všechny informace o zónách se týkají pouze osobních automobilů. Informace pro obytná auta a veterány jsou k dispozici po nákupu mini-předplatného. Podrobné mapy ekologických zón pro autobusy, dodávky a nákladní automobily jsou dostupné pouze v Green-Zones Fleet-App.

Hledání adresy nebo GPS sledování je možné pouze po nákupu v aplikaci za 2,99 Euro. Lokalizace vlastní polohy podle GPS je možná uvnitř a také mimo ekologickou zónu.

Všechny zóny jsou řazeny v seznamu podle zemí a podle oblastí/měst. Pokud jezdíte často do oblasti, která se nachází uvnitř některé zóny, můžete si ji uložit na seznam mezi oblíbené.

Green-Zones-App - pravidla ekologických zón

Základem aplikace Green-Zones-App jsou data a všechna pravidla evropských ekologických zón a jejich výjimek. Tato podrobná pravidla jsou však k dispozici pouze při používání automobilu, motocyklu, mopedu, jízdního kola nebo pro pěší a jiné nemotorové dopravní prostředky.
Za zobrazení změn pravidel a výjimek a zobrazení budoucích zákazů vjezdu pro automobily zaplatí uživatel v aplikaci jednorázový poplatek 1,99 EUR.
Pro autobusy, dodávky a nákladní automobily
jsou však podrobnosti a všechna pravidla a výjimky k dispozici pouze v Green-Zones Fleet-App.

Popis pravidel ekologických zón zahrnuje i další informace, jako je název ekologické zóny (název města, název metropole, název departmentu), zeměpisný popis umístění zóny, datum vyhlášení a informace o tom, zda je ekologická zóna dočasná, závislá na počasí nebo trvale platná.

Mimo to jsou uvedena legislativně schválená zpřísnění v ekologických zónách, výše pokut za porušení pravidel v ekologické zóně, a také je uveden seznam možných kontaktních adres pro osvobození a výjimek z pravidel ekologické zóny.

Kromě speciálních výjimek jsou také obvykle uvedeny obecné výjimky, které zahrnují konkrétní typy vozidel, pro která platí jiná pravidla pro vstup do zóny (vozidla pro handicapované, jeřáby, cirkusové vozy, veteráni, atd.). Tyto výjimky jsou uvedeny v Green-Zones-App (neplatí pro autobusy, lehké dodávky a nákladní automobily).

V ekologických zónách v mnoha zemích mají řidiči povinnost mít na vozidle ekologickou plaketu nebo registraci. Nákup ekologické plakety nebo registrace pro všechny typy vozidel je možný v Green-Zones-App nebo zde na webu.

Stáhněte si aplikaci Green-Zones-App pro iOS
Stáhněte si aplikaci Green-Zones-App Android

Green-Zones-App – Povolení vjezdu a oznámení

Po vyhodnocení všech pravidel a výjimek v každé ekologické zóně a po zohlednění všech charakteristických vlastností daného vozidla (až 20 různých vlastností), je na mapě vizuálně zobrazena situace pro vjezd pro dané vozidlo.

Na mapě Evropy, kde jsou v reálném čase zobrazeny všechny oblasti s ekologickými zónami, má uživatel barevně vyznačené oblasti s povolením vjezdu (zelené), oblasti se zákazem vjezdu (červené) a také oblasti, kde je zákaz vjezdu očekáván v budoucnosti (oranžové).
Na základě zákonem stanovených výjimek nebo pravidel pro zpřísnění jsou hlášeny národní a místní zákazy vjezdu a zobrazeny prostřednictvím funkce kalendáře na dalších 365 dní.

Zprávy a oznámení, které se týkají zákazů a omezení z důvodu počasí jsou zobrazeny pro daný den v reálném čase a varování na další den nejpozději do 21h jsou zobrazeny ve funkci kalendář.

Hlavním měřítkem při omezeních a zákazech vjezdu, které souvisejí s povětrnostními podmínkami, jsou hodnoty znečišťujících látek v ovzduší v ekologických zónách v Evropě. V mnoha zemích jsou tyto hodnoty stanoveny místními úřady pro ochranu ovzduší nebo sítí měřicích stanic a jsou rozhodující v případě vyhlášení dočasného zákazu vjezdu.

Všechny výše uvedené funkce jsou k dispozici pouze pro osobní automobily, lehká vozidla a nemotorovou dopravu. Pro autobusy, dodávky a nákladní automobily, která jsou v ekologických zónách vystavena velkému riziku, je vizualizace stavu vjezdu k dispozici pouze v aplikaci Green-Zones Fleet-App. Zde se stáhněte pdf brožuru.

Zvláštností v aplikaci Green-Zones-App je zobrazení koncentrace oxidů dusíku (NOx), prachových částic (PM 10), ozónu (O3) a oxidu uhličitého (CO 2) ve vzduchu. Hodnoty PM10, NOx a ozónu jsou v mnoha evropských zónách hlavním kritériem pro vyhlášení zákazů vjezdu a jiných omezení, v případě špatného počasí a špatné kvality vzduchu.

Green-Zones rozlišují stav ovzduší podle barev - zelená (dobrá kvalita vzduchu), oranžová (kritická kvalita vzduchu) a červená (špatná kvalita vzduchu).

Aktuální úroveň oxidu uhličitého v atmosféře je zobrazena na Green-Zones, aby dokumentovala vývoj klimatických změn. Hodnota nad 410ppm, kdy se stav změní z oranžového na červený, však nemá vliv na zákazy vjezdu do evropských ekologických zón.
Aktuální hodnoty znečišťujících látek v ovzduší každé zóně jsou k dispozici zdarma všem uživatelům.

Green-Zones-App - nastavení, objednávky a stahování

Uživatelé Green-Zones-App mohou v aplikaci nainstalovat až tři vozidla nebo dopravní prostředky (navíc k uvedeným příkladům vozidel). Příklady již vytvořených typů vozidel, autobusů a nákladních vozů ukazují fungování aplikace, pokud jsou uživatelem aktivovány. 

Uložení prvního vlastního vozidla je zdarma. Pokud chcete nastavit další vozidla nebo dopravní prostředky, je to možné za příplatek v aplikaci za cenu 1,99 EUR.
Lze nastavit různé typy osobních vozidel, všechny lehké dopravní prostředky (např. motocykl, moped apod.), ale také další nemotorové dopravní prostředky. B. jízdní kola, skateboard, koně atd. a samozřejmě také chodce.
Pokud chcete uložit vlastní autobusy, kamiony nebo lehké dodávky, je to možné pouze v aplikaci Green-Zones Fleet-App.
Při nastavení chodce do Green-Zones-App lze používat jako aplikci pro zjišťování hodnot vzduchu v ekologických zónách Evropy.

Při prvním nastavení aplikace Green-Zones-App jsou požadovány nejdůležitější vlastnosti každého vozidla.
To zahrnuje zejména ekologické plakety a vstupní registrace pro evropské země, které již vozidlo vlastní. Pokud plakety nemá, nebo mu některé chybějí, lze je zakoupit v obchodě Green Zones.

Green-Zones-App verze 2.0 je dostupná od ledna 2019 v 9 jazycích.
Jazyky němčina, angličtina, francouzština, španělština, polština, dánština, holandština, italština a čeština jsou automaticky nastaveny pomocí operačního systému uživatele.
Aplikace Green-Zones-App je ke stažení zdarma pro Android v Play-Store  a pro iOS v Appstore.

Aktuální data a push-zprávy o zákazu vjezdu autobusů a nákladních automobilů v reálném čase

Pro profesionální uživatele vozových parků, kterým hrozí mnohem vyšší riziko v důsledku zákazů vjezdu a uzavření zón, byla vyvinutá aplikace Green-Zone Fleet-App s každodenně aktualizovanými údaji. Aplikaci Green-Zone Fleet-App mohou využívat autobusové a přepravní společnosti a další společnosti s vozovou flotilou.

Řidiči vozidel i jejich disponenti tak mohou v reálném čase zjistit prostřednictvím svých smartphonů a tabletů vstupní status pro každé vozidlo z vozové flotily do každé ekologické zóny v Evropě a jsou stále informováni prostřednictvím push zpráv o uzávěrech ekologických zón v závislosti na počasí. Podrobné informace o Green-Zone Fleet-App a o třech různých balíčcích a cenách jsou k dispozici v sekci Fleet. Stručné informace najdete v našem informačním letáku pro flotily.

Stáhněte si aplikaci Green-Zones-App pro iOS
Stáhněte si aplikaci Green-Zones-App Android