Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Doplňkové informace Kontrola a pokuty

Kontrola registrace a pokuty

V Belgii nekontroluje oprávnění k vjezdu do ekologické zóny LEZ (Low Emission Zone) pouze policie, ale především inteligentní kamery  (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Pevné a mobilní kamery zaznamenávají každou SPZ a porovnávají ji s centrální databankou. Pokud se majitel vozidla předem nezaregistroval pro vjezd do LEZ (Low Emission Zones) v Belgii, může obdržet od od příslušných orgánů pokutu ve výši 150 Euro.

Platí pro Flandry/Antverpy:
Pokud majitel vozidla nemá registraci ani ekologický lístek, bude první přestupek stát 150 eur, druhý přestupek 250 eur a každé další porušení pravidel během 12 měsíců 350 eur.

Platí pro oblast Brusel:
Pokud majitel vozidla vjede bez registrace do LEZ, zaplatí pokutu 150 eur v případě, že splňuje podmínky pro vjezd do zóny a pokutu 350 eur, pokud tyto podmínky nesplňuje.

U zahraničních vozidel může trvat doručení vyměření pokuty o něco déle, protože majitel vozidla je určován na základě srovnání s národními databankami EU. Veškeré pokuty z belgických ekologických zón LEZ jsou platné v EU, neboť tyto pokuty jsou vždy vyšší než hranice 80 € stanovená EU 80 €, a nad níž je dle nejnovějšího zákona EU pokuta vymahatelná v celé EU.