Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Doplňkové informace NOx a prachové částice

Jaký smysl mají ekologické zóny LEZ

Zřízení ekologických zón LEZ má vést především ke snížení obsahu pevných a prachových částic ve městech a následnému snížení oxidů dusíku a NOx.
Saze, prachové částice a NOx jsou produkovány především staršími dieslovými automobily. Proto se jich také týká nejvíce omezení.

Po studii provedené v Antverpách by mělo např. dojít k poklesu nebezpečných prachových částic v bezprostředním okolí o 41 %, u sazí až o 69 %. Jedná se tedy o opatření, které by mělo vést ke zlepšení zdravotního stavu dětí a starších či nemocných obyvatel.

Vláda si je samozřejmě vědoma i faktu, že za prachové částice a oxidy dusíku je odpovědné i vytápění budov, průmysl a námořní doprava. Proto existuje akční plán různých opatření speciálně pro námořní dopravu v přístavech.