Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Ekologické zóny

LEZ ekologické zóny v Belgii

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

V rámci prosazování evropských směrnic zavedla belgická vláda na konci roku 2015 rámcové podmínky pro zřízení ekologických zón ve městech a obcích nebo regionů, aby nedocházelo k překračování předepsaných hodnot škodlivých látek.

Ekologické zóny v Belgii se nazývají LEZ, což je zkratka pro Low Emission Zones. Začátek a konec LEZ ekologických zón je označen dopravním značením.
Hranice LEZ stanovují města a obce nebo regionů a povolují vjezd pouze po předchozí registraci vozidla.
Je nutno uvést, že vozidla registrovaná v Belgii se nemusí registrovat, protože jsou již registrována ve vnitrostátní databázi. Nizozemská vozidla jsou také osvobozena od registrace ve Flandrech. Od roku 2019 se nemusí registrovat nizozemská vozidla také do LEZ Brusel.

Doplňující dopravní značka
Doplňující dopravní značka

Vjezd do LEZ je možný pouze s ekologicky nenáročnými vozidly. Která EURO třída a druh pohonu je považován za čistý a který ne, určují jednotlivá belgická města/obce nebo regionů vlastními pravidly LEZ. Proto je pro každou LEZ potřebná zvláštní registrace.
Kontrola registrace probíhá pomocí kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition), které srovnávají údaje s databankou jednotlivé LEZ.
Pokud systém zjistí, že vozidlo nemá registraci, příp. Nemá ekologický lístek (ekologickým lístkem/denní průchod), je do 10 dnů vystaven výměr pokuty až do výše 350 euro.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny