Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Ekologické zóny Antverpy LEZ
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Antverpy

Město Antverpy zřídilo od 01.02.2017 Low Emission Zone (LEZ) na území celého vnitřního města a v části čtvrti Linkeroever. Postupné zpřísňování pravidel LEZ bude probíhat postupně v několika úrovních. V první fázi 2017-2019 nebude povolen vjezd vozidlům s vysokými hodnotami škodlivých látek.
Od roku 2020 a 2025 budou pravidla ekologické zóny ve dvou stupních opět zpřísněna, aby došlo k dalšímu zlepšení kvality ovzduší.

Hranice LEZ Antverpy jsou ve vnitřním městě i části čtvrti Linkeroever (mezi E17, Park & Ride Linkeroever a Sint-Annabos). Ekologická zóna má rozlohu 20km²  a týká se téměř  200.000 obyvatel.

LEZ v Antverpách je platná trvale, tedy 24 hodin a 7 dní v týdnu, i v neděli a ve svátky. LEZ upravuje vjezd všem kategoriím vozidel, kromě maloobjemových vozidel a motorek. Především se týká kategorie M (přeprava osob osobním vozidlem, autobusem, minibusem, dálkovým autobusem), kategorie N (nákladní doprava), tedy nákladních aut, a kategorie T (zemědělská a lesnická vozidla) s tažnými vozidly na kolech.

První zákazy vjezdu se tedy v letech 2017-2019 týkají benzínových vozidel třídy 0 a dieslových vozidel EURO tříd 0 až 3. Dieslová vozidla EURO tříd 0 až 3 mohou přechodně vjet do zóny s ekologickým lístkem. Zákaz vjezdu se netýká motorek a mopedů třídy L.

Oldtimer mladší 40 let do zóny vjet nesmějí, nařízení pro oldtimery starší 40 let upravuje povolení k vjezdu prostřednictvím ekologického lístku. Vozidla (domácí) osob se zdravotním postižením získají zvláštní výjimku.

Kontrola dodržování předepsaných pravidel probíhá za pomoci ANPR kamer.
Která vozidla s jakou registrací a EURO normou smějí vjet do ekologické zóny v Antverpách je přehledně vyznačeno v menu Anverpy-Certificate.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny

Tabulkový přehled ekologické zóny Antverpy

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Antverpy - Belgie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.02.2017
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Peněžité pokuty:
150-350 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Celé vnitřní město a část čtvrti čtvrti Linkeroever (mezi E17, Park & Ride Linkeroever a Sint-Annabos) jsou vyhlášeny ekologickou zónou. Ekologická zóna má rozlohu 20km² a týká se téměř 200.000 obyvatel.