Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Ekologické zóny Gent LEZ
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Gent

Město Gent 01.01.2017 oznámilo, že od 01.01.2020 bude v celém vnitřním městě zřízena Low Emission Zone (LEZ) a zároveň stanovena maxilmální povolená rychlost 30 km/h. od tohoto data nebudou smět do zóny vjet vozidla s vysokým obsahem škodlivých látek ve zplodinách. Hranice ekologické zóny jsou tvořeny městským okruhem R40. Výjimku tvoří silnice N430 protínající město, po níž bude možné i nadále jezdit, a dále přivaděče B401 a N422 k jiřnímu parkovišti v centru.

LEZ Gent je trvale platná, tedy 24 hodin a 7 dní v týdnu, i v neděli a ve svátky. LEZ upravuje vjezd všem kategoriím vozidel, kromě maloobjemových vozidel a motorek.  Především se týká kategorie M (přeprava osob osobním vozidlem, autobusem, minibusem, dálkovým autobusem), kategorie N (nákladní doprava), tedy nákladních aut, a kategorie T (zemědělská a lesnická vozidla) s tažnými vozidly na kolech.
První zákazy vjezdu se tedy týkají benzínových vozidel třídy 0 a 1 a dieslových vozidel EURO tříd 0 až 3. Dieslová vozidla EURO třídy 4 mohou přechodně vjet do zóny s ekologickým lístkem. Zákaz vjezdu se netýká motorek a mopedů třídy L.

Oldtimer mladší 40 let do zóny vjet nesmějí, nařízení pro oldtimery starší 40 let upravuje povolení k vjezdu prostřednictvím ekologického lístku. Vozidla (domácí) osob se zdravotním postižením získají zvláštní výjimku. Pro vozidla registrovaná v zahraničí zatím nejsou stanovena žádná pravidla.

Od roku 2025 je již nyní plánováno zpřísnění, které omezí vjezd emisně náročným vozidlům, aby se kvalita vzduchu ve městě i nadále zvyšovala.

Kontrola dodržování předepsaných pravidel probíhá pomoci ANPR kamer. Které vozidlo s jakou registrací a EURO třídou smí vjet do LEZ Gent, naleznete přehledně popsáno v menu Gent-Certificate.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny

Tabulkový přehled ekologické zóny Gent

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Gent - Belgie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2020
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 00:00-24:00
Peněžité pokuty:
150-350 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna se týká města Gent, centra města. Hranice ekologické zóny jsou tvořeny městským okruhem R40, který samotný není ekologickou zónou. Silnice N430, která protíná ekologickou zónu, není sama ekologickou zónou. Totéž se týká dálnice B401, exitu E17 směr centrum a přivaděče N422 ke König Albert Park.