Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Ekologické zóny Willebroek LEZ
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Willebroek

Asi 15 km jiřně od Antverp se nachází obec Willebroek, která v létě 2020 zavede LEZ Low Emission Zone.

Obec Willebroek má rozlohu asi  27,4 km² a cca 26.000 obyvatel. Zavedení se plánuje společně se sousední obcí Mechelen.

Asi v červenec 2020 budou oznámeny další detaily k hranicícm zónxy LEZ. Budou také zveřejněny informace, jaké předpoklady musejí být pro zavedení zóny splněny a také harmonogram zavedení LEZ.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny