Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz FAQ a download

FAQ – Časté dotazy

Zde naleznete nejčastější otázky spojené s belgickými ekologickými zónami a s objednávkou belgického REG-Certificate.

1-Proč potřebuji v Belgii  různé registrace pro různé ekologické zóny?
Každé belgické město má jiné chápání Low Emission Zone LEZ, tedy v jakých časech bude v budoucnu zakázán vjezd jakým vozidlům, dle druhu pohonu, a jaké budou existovat výjimky. Proto je do každé ekologické zóny potřeba pro konkrétní vozidlo zvláštní registrace.

2-K čemu je REG-Certificate?
Oranžový certifikát REG pro belgické ekologické zóny je vyvinutý společností EES European Eco Service GmbH a slouží k zjednodušení prezentace složitých předpisů v různých belgických městech. REG-Certificate navíc slouží zákazníkovi k tomu, aby si udržel přehled v belgických ekologických zónách a aby své vozidlo znovu neregistroval před každým vstupem, ale aby tak učinil pouze v zákonem stanoveném termínu.

3-Co je to ekologický lístek?
Ekologický lístek je udělení výimky pro vozidlo, které jinak nemá z důvodu starší Euronormy povolen vjezd do belgické ekologické zóny. Dle konkrétní LEZ mohou tao vozidla dočasně získat „oprávnění” do zóny přece jen vjet. Ekologický lístek/denní průchod je zpoplatněn a jedná se o časově omezenou výjimku, která umožňuje společně s registrací vjezd do ekologické zóny.
V Bruselu se tento ekologikcý lístek nazývá Ekologický průkaz, zatímco v antverpských ekologických zónách se jmenuje Ekologický denní lístek.

4-Musím nalepit REG-Certificate na přední sklo vozidla?
Ne, protože registrace Green-Zones je zcela dostačující pro vjezd do příslušné ekologické zóny (Low Emission Zone). Raději si však uložte registrační osvědčení ve vozidle až do data expirace, abyste měli stále na paměti název registrované zóny a datum vypršení registrace.

5-Jedu s vozidlem z autopůjčovny do belgické ekologické zóny, na co si dát pozor?
Také pronajatá vozidla se musí registrovat. Pokud je zapůjčené vozidlo registrováno v Belgii, není nutná další registrace. Zvláštní případ: Nizozemská pronajatá vozidla nevyžadují registraci Antverpy. Od roku 2019 se nemusí registrovat nizozemská vozidla také do LEZ Brusel.   

6-Jak dlouho je můj belgický REG-Certificate platný?
Vzhledem k tomu, že oranžový REG-Certificate je vytvořený společností EES European Eco Service GmbH s cílem zjednodušit složité předpisy v různých belgických městech, samotný registrační certifikát nemá žádný právní význam. Platnost je uvedená na samotném REG-Certificate, který je potvrzením o registraci vozidla společností Green-Zones, a proto je datum platnosti na registraci vytištěno.

7-Kolik stojí registrační služba Green-Zones pro Belgii?
Základní cena za Green-Zones registraci do belgické ekologické zóny (Low Emission Zone) je 19,90 EUR. Celkové náklady však do značné míry závisí na typu paliva a EURO třídě vozidla a také do kterého města máte v plánu vjet a jak dlouho tam se svým vozidlem zůstanete.
Pravidlem je: čím starší vozidlo a čím delší doba pobytu v zóně, tím dražší registrace, včetně ekologického lístku/denní průchod.
Individuální cena za registraci je zobrazena v našem shopu a zákazník ji přehledně uvidí.

8-Kolik dní před svým prvním vstupem do LEZ musím své vozidlo zaregistrovat u společnosti Green-Zones?
Kvůli dlouhému zpracování místními registračními úřady by se tak mělo stát minimálně 10-12 dnů předem. Důrazně varujeme před vjezdem do ekologické zóny bez platné registrace.

9-Jaká je doba zpracování registrace a kdy dostanu REG-Certificate?
Všeobecné dodací a zpracovací lhůty pro registrační službu Green-Zones jsou obvykle 3-7 pracovních dnů. REG-Certificate vám bude doručen e-mailem jako PDF-soubor.
Na přání je možné zvolit expresní možnost 1, která garantuje zpracování týž pracovní den, pokud objednávku obdržíme do 13:00 SEČ.

10-Jaká pokuta mi hrozí bez REG-Certificate?
Platí pro Flandry/Antverpy: Pokud majitel vozidla nemá registraci ani ekologický lístek, bude první přestupek stát 150 eur, druhý přestupek 250 eur a každé další porušení pravidel během 12 měsíců 350 eur.
Platí pro oblast Brusel: Pokud majitel vozidla vjede bez registrace do LEZ, zaplatí pokutu 150 eur v případě, že splňuje podmínky pro vjezd do zóny a pokutu 350 eur, pokud tyto podmínky nesplňuje.
Dle vyjádření belgických úřadů je díky systému Automatic Number Plate Recognition Kameras (ANPR) objasněnost případů až 90 %. Proto důrazně doporučujeme obstarání REG-Certificate před plánovanou cestou.

11-Mohu po obdržení vyměřené pokuty podat stížnost?
Ano, pokud jste obdrželi výměr pokuty, můžete podat stížnost, pokud s pokutou nesouhlasíte. Je nutné použít formulář, který je k pokutě přiložen. Formulář musí být odeslán doporučeně odesilateli z příslušného města nebo regionu. Stížnost musí být doručena do 30 dnů od data odeslání.

12-Objednávku jsem podal online, bez přiložení technického průkazu vozidla. Kam jej mám nyní zaslat?
Kopii technického průkazu zašlete společně s číslem objednávky emailem nebo faxem na číslo: +49 (0) 30-398 87 21 29, příp. poštou na adresu: EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlín, Německo

13-Musím požádat o registraci ve Flandrech/Antverpách, když jsem řidič motocyklu nebo čtyřkolky?
Ne. Momentálně jsou o registraci povinni žádat pouze provozovatelé vozidel tříd T1-T4, N1, N2 a N3 (nákladní vozidla) a osobních vozidel/autobusů/obytných automobilů (M1, M2, M3). Lehká vozidla (třída L), např. motocykly, čtyřkolky a tříkolky nemusejí žádat o registraci a ani se registrovat nemohou.

14-Co je to aplikace Green-Zones?
Aplikace Green-Zones – pro systémy chytrých telefonů Android i iOS i jako webová aplikace na všech webových stránkách Green-Zones – poskytuje uživateli přehled v opravdovém čase o aktuálních stavech povolených vjezdů ve všech ekologických zónách a zónách zákazu vjezdu pro dieslová vozidla v celé Evropě. Mnoho plaket/vinět, které jsou umístěny na vozidlech, ztrácí v mnoha případech svou platnost v časově omezených uzavírkách ekologických zón z důvodů zhoršení povětrnostních podmínek. Hrozí tak vysoké pokuty a zákazy průjezdu zónami, příp. dlouhé objížďky, jimž se lze díky aplikaci a systému GIS-map díky preciznímu naplánování vyhnout.

15-Mám jako provozovatel velkého vozového parku nějaké výhody, pokud objednám služby u Green-Zones?
Jako podnikatel můžete objednat až 50 registrací ro různé země, a to i prostřednictvím excelové tabulky a emailu, nahrát můžete technické průkazy vozidel až do velikosti 15 MB. Nabízíme možnost hromadné fakturace a komunikaci až v 10 jazycích s našimi zákaznickými poradci, sledovat stav objednávky či obzvláště spěšné objednávky podat telefonicky.