FAQ – Časté dotazy

Zde naleznete nejčastější otázky spojené s belgickými ekologickými zónami a s objednávkou belgického Registry-Sticker.

1-Proč potřebuji v Belgii  různé registrace pro různé ekologické zóny?
Každé belgické město má jiné chápání Low Emission Zone LEZ, tedy v jakých časech bude v budoucnu zakázán vjezd jakým vozidlům, dle druhu pohonu, a jaké budou existovat výjimky. Proto je do každé ekologické zóny potřeba pro konkrétní vozidlo zvláštní registrace.

2-K čemu slouží Registry-Sticker?
Registry-Sticker je prostředek vyvinutý společností Green-Zones, který zákazníkům podává jednoduchý přehled o všech pravidlech v různých belgických městech. Dále slouží zákazníkům k zachování přehledu, aby se nemusel před každým vjezdem znovu registrovat a učinil tak teprve od zákonem stanoveného data.

3-Co je to ekologický lístek?
Ekologický lístek je udělení výimky pro vozidlo, které jinak nemá z důvodu starší Euronormy povolen vjezd do belgické ekologické zóny. Dle konkrétní LEZ mohou tao vozidla dočasně získat „oprávnění” do zóny přece jen vjet. Ekologický lístek/denní průchod je zpoplatněn a jedná se o časově omezenou výjimku, která umožňuje společně s registrací vjezd do ekologické zóny.
V Bruselu se tento ekologikcý lístek nazývá Ekologický průkaz, zatímco v antverpských ekologických zónách se jmenuje Ekologický denní lístek.

4-Musím Registry-Sticker nalepit na přední sklo?
Ne, registrace společností Green-Zones je zcela dostačující k vjezdu do ekologické zóny (Low Emission Zone). Doporučujeme však Sticker vozit  po celou dobu platnosti ve vozidle, abyste měli sami pro svou kontrolu vždy po ruce přehled o registrovaných zónách a datu vypršení registrace.

5-Jedu s vozidlem z autopůjčovny do belgické ekologické zóny, na co si dát pozor?
Také pronajatá vozidla se musí registrovat. Pokud je zapůjčené vozidlo registrováno v Belgii, není nutná další registrace. Zvláštní případ: Nizozemská pronajatá vozidla nevyžadují registraci v regionu Flandry.   

6-Jak dlouho je Registry-Sticker platný?
Registry-Sticker je prostředek vyvinutý společností Green-Zones, který zákazníkům podává jednoduchý přehled o všech pravidlech v různých belgických městech, sám o sobě nemá z právního hlediska žádný význam. Protože ale služba společnosti Green-Zones obsahuje i samotnou registraci, je na Registry-Sticker vytištěna i platnost, aby měl zákazník přehled o platnosti registrace svého vozidla.

7-Kolik stojí registrační služba Green-Zones pro Belgii?
Základní poplatek za registraci pro belgickou ekologickou zónu (Low Emission Zone) činí 19,90 EUR. Celkové náklady však velmi závisí na druhu paliva a EURO třídě vozidla, na městě, do kterého chcete vjet a také na době platnosti Stickeru.
Pravidlem je: čím starší vozidlo a čím delší doba pobytu v zóně, tím dražší registrace, včetně ekologického lístku/denní průchod.
Individuální cena za registraci je zobrazena v našem shopu a zákazník ji přehledně uvidí.

8-Kolik dní před svým prvním vstupem do LEZ musím své vozidlo zaregistrovat u společnosti Green-Zones?
Kvůli dlouhému zpracování místními registračními úřady by se tak mělo stát minimálně 10-12 dnů předem. Důrazně varujeme před vjezdem do ekologické zóny bez platné registrace.

9-Jaká je doba zpracování registrace a kdy dostanu Registry-Sticker?
Celková doba dodání a zpracování registrace je obvykle 3-7 pracovních dnů. Registry-Stickers Vám zašleme e-mailem v souboru PDF. Na přání je možné zvolit expresní možnost 1, která garantuje zpracování týž pracovní den, pokud objednávku obdržíme do 13:00 SEČ.

10-Jaká pokuta mi hrozí bez Registry-Sticker?
Platí pro Flandry/Antverpy: Pokud majitel vozidla nemá registraci ani ekologický lístek, bude první přestupek stát 150 eur, druhý přestupek 250 eur a každé další porušení pravidel během 12 měsíců 350 eur.
Platí pro oblast Brusel: Pokud majitel vozidla vjede bez registrace do LEZ, zaplatí pokutu 150 eur v případě, že splňuje podmínky pro vjezd do zóny a pokutu 350 eur, pokud tyto podmínky nesplňuje.
Dle vyjádření belgických úřadů je díky systému Automatic Number Plate Recognition Kameras (ANPR) objasněnost případů až 90 %. Proto důrazně doporučujeme obstarání Registry-Sticker před plánovanou cestou.

11-Mohu po obdržení vyměřené pokuty podat stížnost?
Ano, pokud jste obdrželi výměr pokuty, můžete podat stížnost, pokud s pokutou nesouhlasíte. Je nutné použít formulář, který je k pokutě přiložen. Formulář musí být odeslán doporučeně odesilateli z příslušného města nebo regionu. Stížnost musí být doručena do 30 dnů od data odeslání.

12-Objednávku jsem podal online, bez přiložení technického průkazu vozidla. Kam jej mám nyní zaslat?
Kopii technického průkazu zašlete společně s číslem objednávky emailem nebo faxem na číslo: +49 (0) 30-398 87 21 29, příp. poštou na adresu: Green-Zones GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlín, Německo

13-Musím požádat o registraci ve Flandrech/Antverpách, když jsem řidič motocyklu nebo čtyřkolky?
Ne. Momentálně jsou o registraci povinni žádat pouze provozovatelé vozidel tříd T1-T4, N1, N2 a N3 (nákladní vozidla) a osobních vozidel/autobusů/obytných automobilů (M1, M2, M3). Lehká vozidla (třída L), např. motocykly, čtyřkolky a tříkolky nemusejí žádat o registraci a ani se registrovat nemohou.

14-Co je to aplikace Green-Zones?
Aplikace Green-Zones – pro systémy chytrých telefonů Android i iOS i jako webová aplikace na všech webových stránkách Green-Zones – poskytuje uživateli přehled v opravdovém čase o aktuálních stavech povolených vjezdů ve všech ekologických zónách a zónách zákazu vjezdu pro dieslová vozidla v celé Evropě. Mnoho plaket/vinět, které jsou umístěny na vozidlech, ztrácí v mnoha případech svou platnost v časově omezených uzavírkách ekologických zón z důvodů zhoršení povětrnostních podmínek. Hrozí tak vysoké pokuty a zákazy průjezdu zónami, příp. dlouhé objížďky, jimž se lze díky aplikaci a systému GIS-map díky preciznímu naplánování vyhnout.

15-Mám jako provozovatel velkého vozového parku nějaké výhody, pokud objednám služby u Green-Zones?
Jako podnikatel můžete objednat až 50 registrací ro různé země, a to i prostřednictvím excelové tabulky a emailu, nahrát můžete technické průkazy vozidel až do velikosti 15 MB. Nabízíme možnost hromadné fakturace a komunikaci až v 10 jazycích s našimi zákaznickými poradci, sledovat stav objednávky či obzvláště spěšné objednávky podat telefonicky.