Kontrola registrace a pokuty

V Belgii nekontroluje oprávnění k vjezdu do ekologické zóny LEZ (Low Emission Zone) pouze policie, ale především inteligentní kamery  (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Pevné a mobilní kamery zaznamenávají každou SPZ a porovnávají ji s centrální databankou. Pokud vozidlo není registrováno nebo v případě neplatné registrace a  nezakoupení ekologického lístku, bude do 10 dnů poštou doručeno vyměření pokuty ve výši 150 € - 350 €. V opakovaných případech hrozí vysoké pokuty.

Pokud bude zjištěn přestupek, dostane majitel vozidla nejprve vyrozumění o průběhu společně s vysvětlením faktů příslušného úřadu. Dalším doporučeným dopisem bude majitel vozidla informován o vyměření pokuty.

U zahraničních vozidel může trvat doručení vyměření pokuty o něco déle, protože majitel vozidla je určován na základě srovnání s národními databankami EU. Veškeré pokuty z belgických ekologických zón LEZ jsou platné v EU, neboť tyto pokuty jsou vždy vyšší než hranice 80 € stanovená EU 80 €, a nad níž je dle nejnovějšího zákona EU pokuta vymahatelná v celé EU.