Zákonné rámcové podmínky k zavedení LEZ v Belgii

Oblast Flandry 
Rámcové podmínky zavedení ekologických zón na vlámském území byly stanoveny na konci roku 2015.

Základem je Vyhláška z 27.11.2015, který vstoupil v platnost 01.03.2016. Dekret upravuje existenci ekologických zón jako regionální záležitost a dává každé vlámské obci a městu právo zřídit ekologickou zónu, pokud ji považuje za nezbytnou.

26.02.2016 následovalo usnesení vlámské vlády, které stanovilo veškeré detaily k registraci a kategorizaci všech druhů vozidel. Usnesení 2116 vstoupilo v platnost 01.03.2016.

Sběr a zpracování dat registrovaných vozidel probíhá dle článku 5 dekretu z 27.11.2015 na základě dekretu z 18. července 2008 o elektronickém zpracování dat.
Přístup k datům, správa databank a přístup obcí ke konkrétním údajům z databank probíhá v souladu se zákonem z 8. prosince 1992 o ochraně soukromí při zpracování osobních údajů a nařízení z 18. července 2008 o elektronickém administrativní styku.

Pravidla udílení výjimek a povinnost nákupu ekologického lístku (Oblast Flandry)

Pro vjezd do belgické LEZ  (Low Emission Zone) je pro vozidla starších EURO norem předepsáno zakoupení ekologického lístku.
Obecně jsou z této povinnosti osvobozena následující vozidla:

  • Armádní vozidla
  • Vozidla, která jsou dle dekretu pro veřejnou službu z 21.12.2012 určena k přepravě osob se zdravotním postižením
  • Zásahová vozidla záchranných složek, např. sanitky, policejní vozidla, hasičská vozidla,..(dle článku 37 pravidel silničního provozu: vozidla s jedním nebo více modrými světly a speciální sirénou).
  • Mobilní jeřáby dle článku 1, §1.9 královského usnesení z 15. března 1968
  • Zvláštní transporty

Pro vozidla osob se zdravotním postižením platí rozsáhlá zvláštní ustanovení, pokud by pro ně z důvodu špatné EURO třídy byl povinný ekologický lístek. Pokud vozidlo splňuje registrační třídu 4, je dostačující pouhá registrace.