Ekologické zóny Antverpy - Belgie

Platnost plakety dnes, 19.02.2019.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.

Ekologická zóna Antverpy

Město Antverpy zřídilo od 01.02.2017 Low Emission Zone (LEZ) na území celého vnitřního města a v části čtvrti Linkeroever. Postupné zpřísňování pravidel LEZ bude probíhat postupně v několika úrovních. V první fázi 2017-2020 nebude povolen vjezd vozidlům s vysokými hodnotami škodlivých látek.

Hranice LEZ Antverpy jsou ve vnitřním městě i části čtvrti Linkeroever (mezi E17, Park & Ride Linkeroever a Sint-Annabos). Ekologická zóna má rozlohu 20km²  a týká se téměř  200.000 obyvatel.

LEZ v Antverpách je platná trvale, tedy 24 hodin a 7 dní v týdnu, i v neděli a ve svátky. LEZ upravuje vjezd všem kategoriím vozidel, kromě maloobjemových vozidel a motorek. Především se týká kategorie M (přeprava osob osobním vozidlem, autobusem, minibusem, dálkovým autobusem), kategorie N (nákladní doprava), tedy nákladních aut, a kategorie T (zemědělská a lesnická vozidla) s tažnými vozidly na kolech.

Radniční náměstí Antverpy – ekologická zóna

První zákazy vjezdu se tedy v letech 2017-2019 týkají benzínových vozidel třídy 0 a dieslových vozidel EURO tříd 0 až 3. Dieslová vozidla EURO tříd 0 až 3 mohou přechodně vjet do zóny s ekologickým lístkem. Zákaz vjezdu se netýká motorek a mopedů třídy L.

Oldtimer mladší 40 let do zóny vjet nesmějí, nařízení pro oldtimery starší 40 let upravuje povolení k vjezdu prostřednictvím ekologického lístku. Vozidla (domácí) osob se zdravotním postižením získají zvláštní výjimku.

Od roku 2020 a 2025 budou pravidla ekologické zóny ve dvou stupních opět zpřísněna, aby došlo k dalšímu zlepšení kvality ovzduší. Kontrola dodržování předepsaných pravidel probíhá za pomoci ANPR kamer.
Která vozidla s jakou registrací a EURO normou smějí vjet do ekologické zóny v Antverpách je přehledně vyznačeno v menu Anverpy-Sticker.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny

Tabulkový přehled ekologické zóny Antverpy

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Antverpy - Belgie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.02.2017
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost registrace:
Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2), Těžké nákladní vozidlo (N3) a Zemědělské vozidlo nebo lesní vozidlo (T)
Aktuálně od 01.02.2017 povolené třídy registrace:
Antverpách Třída 4 (viz klasifikace Registry-Sticker)
Zpřísnění povolených tříd registrace:
Od 2020 pouze Diesel EURO 5-6 a benzín EURO 2-6. Od 2025 pouze diesel EURO 6 a benzín EURO 3-6.
Peněžité pokuty:
150-350 euro
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Celé vnitřní město a část čtvrti čtvrti Linkeroever (mezi E17, Park & Ride Linkeroever a Sint-Annabos) jsou vyhlášeny ekologickou zónou. Ekologická zóna má rozlohu 20km² a týká se téměř 200.000 obyvatel.