LEZ ekologické zóny v Belgii

Pro interaktivní mapu klikněte zde

V rámci prosazování evropských směrnic zavedla belgická vláda na konci roku 2015 rámcové podmínky pro zřízení ekologických zón ve městech a obcích nebo regionů, aby nedocházelo k překračování předepsaných hodnot škodlivých látek.

Ekologické zóny v Belgii se nazývají LEZ, což je zkratka pro Low Emission Zones. Začátek a konec LEZ ekologických zón je označen dopravním značením.
Hranice LEZ stanovují města a obce nebo regionů a povolují vjezd pouze po předchozí registraci vozidla.
Je nutno uvést, že vozidla registrovaná v Belgii se nemusí registrovat, protože jsou již registrována ve vnitrostátní databázi. Nizozemská vozidla jsou také osvobozena od registrace ve Flandrech.

Vjezd do LEZ je možný pouze s ekologicky nenáročnými vozidly. Která EURO třída a druh pohonu je považován za čistý a který ne, určují jednotlivá belgická města/obce nebo regionů vlastními pravidly LEZ. Proto je pro každou LEZ potřebná zvláštní registrace.
Kontrola registrace probíhá pomocí kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition), které srovnávají údaje s databankou jednotlivé LEZ.
Pokud systém zjistí, že vozidlo nemá registraci, příp. Nemá ekologický lístek (ekologickým lístkem/denní průchod), je do 10 dnů vystaven výměr pokuty až do výše 350 euro.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny