Ekologické zóny Gent - Belgie

Platnost plakety dnes, 17.12.2018.

Neexistuje žádné varování.

Ekologická zóna Gent

Město Gent 01.01.2017 oznámilo, že od 01.01.2020 bude v celém vnitřním městě zřízena Low Emission Zone (LEZ) a zároveň stanovena maxilmální povolená rychlost 30 km/h. od tohoto data nebudou smět do zóny vjet vozidla s vysokým obsahem škodlivých látek ve zplodinách. Hranice ekologické zóny jsou tvořeny městským okruhem R40. Výjimku tvoří silnice N430 protínající město, po níž bude možné i nadále jezdit, a dále přivaděče B401 a N422 k jiřnímu parkovišti v centru.

LEZ Gent je trvale platná, tedy 24 hodin a 7 dní v týdnu, i v neděli a ve svátky. LEZ upravuje vjezd všem kategoriím vozidel, kromě maloobjemových vozidel a motorek.  Především se týká kategorie M (přeprava osob osobním vozidlem, autobusem, minibusem, dálkovým autobusem), kategorie N (nákladní doprava), tedy nákladních aut, a kategorie T (zemědělská a lesnická vozidla) s tažnými vozidly na kolech.
První zákazy vjezdu se tedy týkají benzínových vozidel třídy 0 a 1 a dieslových vozidel EURO tříd 0 až 3. Dieslová vozidla EURO třídy 4 mohou přechodně vjet do zóny s ekologickým lístkem. Zákaz vjezdu se netýká motorek a mopedů třídy L.

most sv. Michaela v Gentu – ekologická zóna

Oldtimer mladší 40 let do zóny vjet nesmějí, nařízení pro oldtimery starší 40 let upravuje povolení k vjezdu prostřednictvím ekologického lístku. Vozidla (domácí) osob se zdravotním postižením získají zvláštní výjimku. Pro vozidla registrovaná v zahraničí zatím nejsou stanovena žádná pravidla.

Od roku 2025 je již nyní plánováno zpřísnění, které omezí vjezd emisně náročným vozidlům, aby se kvalita vzduchu ve městě i nadále zvyšovala.

Kontrola dodržování předepsaných pravidel probíhá pomoci ANPR kamer. Které vozidlo s jakou registrací a EURO třídou smí vjet do LEZ Gent, naleznete přehledně popsáno v menu Gent-Sticker.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny

Tabulkový přehled ekologické zóny Gent

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Gent - Belgie
Ekologická zóna vyhlášena dne:
01.01.2017
Ekologická zóna vstoupila v platnost:
01.01.2020
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost registrace:
Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2), Těžké nákladní vozidlo (N3) a Zemědělské vozidlo nebo lesní vozidlo (T)
Aktuálně od 01.01.2020 povolené třídy registrace:
(viz klasifikace Registry-Sticker)
Zpřísnění povolených tříd registrace:
Zákazy vjezdu v období 202-2024: nákladní vozidla tříd N1, N2 a N3, autobusy třídy M2, M3 a osobní vozidla M1, obytné automobily M1 s normou EURO 0-3. Benzínové automobily EURO normy 0 a 1. Výjimky: viz bod Zvláštnosti. Od 2025 pouze diesel EURO 6 a benzín EURO 3-6.
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
150-350 euro
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna se týká města Gent, centra města. Hranice ekologické zóny jsou tvořeny městským okruhem R40, který samotný není ekologickou zónou. Silnice N430, která protíná ekologickou zónu, není sama ekologickou zónou. Totéž se týká dálnice B401, exitu E17 směr centrum a přivaděče N422 ke König Albert Park.
Zvláštnosti:
Registrační třída 2/3 může výjimečně vjet do zóny po zaplacení časově omezeného ekologického lístku. Oldtimery starší 40 let mohou také zažádat o ekologický lístek. Tarify a délka povoleného vjezdu zatím nejsou známy. Dieslová vozidla EURO třídy 3 s filtrem pevných částic nejsou uznávána jako EURO třída 4. Třída L (lehká vozidla, např. motocykly) se nemusejí registrovat.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
město Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent; gentinfo@stad.gent
Zákazy vjezdu v období 2020-2024:
Nákladní vozidla tříd N1, N2 a N3, autobusy třídy M2, M3 a osobní vozidla M1, obytné automobily M1 s normou EURO 0-4. Benzínové automobily EURO normy 0 a 1. Výjimky: Viz bod Zvláštnosti.