Pravidla registrace v Bruselu

Obrázek: Registrační třída 4 – vjezd bez ekologického lístku

Při vjezdu do zóny LEZ (Low Emission Zone) Brusel rozlišuje Green-Zones dvě registrační třídy. Ty se řídí podle rozdělení vozů na EURO třídy s nízkými emisemi a na starší a více znečišťující EURO třídy. Na Registry-Sticker, který byl vyvinut pro Váš lepší přehled o právech vjezdu v celé Belgii, je toto rozdělení vyjádřeno dvěma třídami 2 a 4.
Pro rok 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) město Brusel rozhodlo, že vozidla, která nejvíce znečišťují životní prostředí, nemají povolen vjezd do LEZ, nebo mají povolen vjezd jen po zaplacení poplatku a koupi denního průkazu, který na našich webových stránkách nazýváme "ekologický lístek". Tento zákaz se nejprve týká starých dieselových vozidel třídy EURO 0 a 1.

Všechna vozidla, která splňují následující podmínky (s nebo bez zakoupení ekologického lístku), smějí vjet do LEZ v Bruselu.
Občané Belgie a Holandska se nemusí registrovat, protože jsou již jejich údaje uloženy v národní databázi.

Registrační třídy LEZ v Bruselu v roce 2018

Obrázek: Registrační třída 2 – vjezd s ekologickým lístkem (pouze jako jednodenní lístek)

Registrační třída 4 – vjezd bez ekologického lístkuDo registrační třídy 4 patří benzínová vozidla, vozidla na LPG nebo zemní plyn s euro třídou 0—6, jakož i dieslová vozidla s euro normou 2-6.

Registrační třída 2 – vjezd s jednodenním lístkem
Do registrační třídy 2 patří dieslová vozidla euro normy 0 a 1.

Objednání Registry-Sticker pro LEZ Brusel

Upozornění: 01.01.2018 vstupuje v platnost  ekologická zóna LEZ v Bruselu. Město Brusel se prozatím rozhodlo, že pro prvních 7 měsíců nebude registrace nutná, a tudíž ani možná. Registrace pro LEZ zónu v Bruselu bude povinná od 01.08.2018.

Ekologický lístek LEZ v Bruselu v roce 2018

Registrační třída 4 – pro tuto třídu není potřebný ekologický lístek.

Registrační třída 2 – pro tuto třídu se předpokládá ekologický lístek v podobě speciálního jednodenního lístku pro období 0-24 hodin. Další detaily k jeho použití budou oznámeny v roce 2018. Získání lístku je možné až v přechodné fázi od 01.10. 2018.

Kdo získá jaký Registry-Sticker – přiřazení typů vozidel a EURO tříd do LEZ v Bruselu v roce 2018

V následující tabulce naleznete přehled, které typy vozidel kterých EURO tříd získají jakou Registry-Sticker pro LEZ v Bruselu v roce 2018.

Fialová Registry-Sticker je dokladem o registraci pro LEZ bez ekologického lístku. Červená Registry-Sticker je dokladem o registraci do LEZ včetně ekologického lístku.