Pravidla registrace v Bruselu

Obrázek: Registrační třída 4 – vjezd bez ekologického lístku

Při vjezdu do zóny LEZ (Low Emission Zone) Brusel rozlišuje Green-Zones dvě registrační třídy. Ty se řídí podle rozdělení vozů na EURO třídy s nízkými emisemi a na starší a více znečišťující EURO třídy. Na Registry-Sticker, který byl vyvinut pro Váš lepší přehled o právech vjezdu v celé Belgii, je toto rozdělení vyjádřeno dvěma třídami 2 a 4.
V bruselském regionu bylo rozhodnuto, že vozidla, která nejvíce znečišťují životní prostředí, nebudou mít od roku 2018 povolen vjezd do LEZ ekologických zón a budou vyloučena z provozu.
Jen ve výjimečných případech mohou zažádat o povolení a denní lístek, se kterým budou moci vjet do LEZ.
Tento zákaz se nejprve týká starých dieselových vozidel třídy EURO 0,1 a 2.

Všechna vozidla, která splňují následující podmínky (s nebo bez zakoupení ekologického lístku), smějí vjet do LEZ v Bruselu.
Vozidla registrovaná v Belgii se nemusejí registrovat, protože už jsou uvedena v národní databázi.

Registrační třídy LEZ v Bruselu v roce 2019

Obrázek: Registrační třída 2 – vjezd s ekologickým lístkem (pouze jako jednodenní lístek)

Registrační třída 4 – vjezd bez ekologického lístku.Do registrační třídy 4 patří benzínová vozidla, vozidla na LPG nebo zemní plyn s euro třídou 2—6, jakož i dieslová vozidla s euro normou 3-6.

 

Registrační třída 2 – vjezd s jednodenním lístkem
Do registrační třídy 2 patří benzínová vozidla, vozidla na LPG nebo zemní plyn s euro třídou 0—1, jakož i dieslová vozidla s euro normou 0-2.

Objednání Registry-Sticker pro LEZ Brusel

LEZ Brusel vstoupila v platnost 01.01.2018. Registrace je možná od konce července 2018.
Od 1. října 2018 budou platit neregistrovaná vozidla pokutu ve výši 150 eur. Při nedodržení vstupních podmínek do LEZ je pokuta ve výši 350 eur.

Ekologický lístek LEZ v Bruselu v roce 2019

Registrační třída 4 – pro tuto třídu není potřebný ekologický lístek.

Registrační třída 2 – pro tuto třídu je ekologický lístek k dispozici pouze ve formě denního pasu, který je platný 0-24h a navíc do 6 hodin následujícího dne.

Kdo získá jaký Registry-Sticker – přiřazení typů vozidel a EURO tříd do LEZ v Bruselu v roce 2019

V následující tabulce naleznete přehled, které typy vozidel kterých EURO tříd získají jakou Registry-Sticker pro LEZ v Bruselu v roce 2019.

Fialová Registry-Sticker je dokladem o registraci pro LEZ bez ekologického lístku. Červená Registry-Sticker je dokladem o registraci do LEZ včetně ekologického lístku.