Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Registrace

Registrace vozidel v belgických zónách LEZ

Registrační certifikát (REG-Certificate) vyvinutý společností Green-Zones není oficiální plaketa/viněta.

Ekologické zóny zřízené v Belgii (LEZ Low Emission Zone) vyžadují pro vjezd registraci, jejímž smyslem je ověřit, zda příslušná EURO třída (příp. datum první registrace vozidla) opravňuje vjezd do konkrétní zóny.
Každé zahraniční vozidlo, které není registrováno v Belgii, se musí zaregistrovat. Výjimku mají nizozemská vozidla, která se už nemusí registrovat ve Flandrech (např. v Antverpách). Od roku 2019 se nemusí registrovat nizozemská vozidla také do LEZ Brusel.

Registrace probíhá zvlášť v každé městě/obci nebo regionu, neboť každá zóna LEZ má svá pravidla.
Pokud po registraci do konkrétní zóny vozidlo nesplní její pravidla dle EURO třídy a není mu tedy proto umožněn vjezd, je možné po zakoupení dodatkového ekologického lístku za určitých okolností přece jen do zóny vjet.

Registrace vozidla je platná pouze po určitou dobu v jedné zóně LEZ. Poté se musí vozidlo registrovat znovu. Jaká vozidla s jakým druhem pohonu a v jakém časovém období se musejí znovu registrovat, je pro každou zónu upraveno jinak a informace pro konkrétní zóny LEZ je možné nalézt na našich webových stránkách.

Dle druhu LEZ zóny se pravidla každoročně nebo jednou za 3-4 roky zpřísňují. Stoupají také nároky na EURO normy a vozidla se musejí znovu registrovat, příp. musí být zakoupen dodatkový ekologický lístek.

Na rozdíl od Flander/Antverp je registrace v Bruselu vždy aktivní po dobu 3 let. To však neznamená, že máte na 3 roky povolen vjezd.
V každém případě je nutné dodržet podmínky pro vstup a v případě potřeby zakoupit denní průkaz.

REG-Certificate systematizuje různá pravidla u stejných EURO tříd a ekologický lístek u různých zón LEZ

Díky různým pravidlům a předpisům týkajícím se EURO tříd v konkrétních obcích/městech nebo regionu a jejich zónách LEZ je tedy možné, že v různých LEZ platí různé druhy zákazů vjezdu pro různé typy vozidel.

Neboť registrace probíhá v každé LEZ (Low Emission Zone) zvlášť a není přenositelná na jinou LEZ, totéž se týká ekologických lístků, které platí pouze v jedné LEZ a nepodléhají navíc stejným pravidlům jiných zón, představují belgické ekologické zóny pro zahraniční vozidla při nedodržení pravidel nebezpeční vysokých peněžitých pokut.

Pro získání systematického a srovnatelného přehledu o různých pravidlech v této džungli, tedy přehledu, jaká vozidla s jakou Euro normou v jakém časovém období mohou vjet do které LEZ, ať už s ekologickým lístkem či bez něj, byl vyvinut belgický REG-Certificate.

REG-Certificate je zákazníkům společnosti Green-Zones zaslán jako doklad o registraci, příp. společně s kombinovatelným ekologickým lístkem. Povinnost nalepit jej na vozidlo dána není. Je však doporučeno uchovat jej ve vozidle, protože vyznačená platnost REG-Certificate může být i 5 let.

Zde objednejte registraci pro belgické ekologické zóny