Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Registrace Brusel REG-Cert

Pravidla registrace v Bruselu

V bruselském regionu bylo rozhodnuto, že vozidla, která nejvíce znečišťují životní prostředí, nebudou mít od roku 2018 povolen vjezd do LEZ ekologických zón a budou vyloučena z provozu.
Jen ve výjimečných případech mohou zažádat o povolení a denní lístek, se kterým budou moci vjet do LEZ.
Tento zákaz se nejprve týká starých dieselových vozidel třídy EURO 0,1 a 2 a Benzínová vozidla EURO 0-1.

Všechna vozidla, která splňují následující podmínky (s nebo bez zakoupení ekologického lístku), smějí vjet do LEZ v Bruselu.
Vozidla registrovaná v Belgii se nemusejí registrovat, protože už jsou uvedena v národní databázi. Pro vozidla registrovaná v Nizozemsku také není nutná registrace. Registrovat se také nemusí veteráni, pokud jsou tato vozidla registrovaná v Belgii a jsou starší než 30 let.

LEZ v Bruselu v roce 2020-2021

Vjezd bez ekologického lístku, ale s registrací
Benzínová vozidla, vozidla na LPG nebo zemní plyn s euro třídou 2—6, jakož i dieslová vozidla s euro normou 4-6.

Vjezd s jednodenním lístkem a s registrací
Benzínová vozidla, vozidla na LPG nebo zemní plyn s euro třídou 0—1, jakož i dieslová vozidla s euro normou 0-3.

Registrační certifikát (REG-Certificate) vyvinutý společností Green-Zones není oficiální plaketa/viněta.

Objednání REG-Certificate pro LEZ Brusel

LEZ Brusel vstoupila v platnost 01.01.2018. Registrace je možná od konce července 2018.
Od 1. října 2018 budou platit neregistrovaná vozidla pokutu ve výši 150 eur. Při nedodržení vstupních podmínek do LEZ je pokuta ve výši 350 eur.

Denní pas v LEZ v Bruselu

Certifikát REG je především registrací vozidla pro vjezd do LEZ - Low Emission Zone.
Zde se pak rozlišuje, zda se jedná o registrovaný vjezd s nebo bez zakoupení dalšího ekologického lístku/denního pasu. Ekologický lístek lze zakoupit za příplatek a je možné jej vystavit jen na jeden den nebo na různě dlouhou dobu.
Existují tyto možnosti:

  • REG-Certificate: Registrace pouze pro vjezd
  • REG-Certificate: Registrace vjezdu a ekologický lístek na volitelně dlouhé období
  • REG-Certificate: Registrace vjezdu plus ekologický lístek jen na den/denní pas

Kdo má kdy povolen vjezd?

V následující tabulce je vidět, s jakým typem vozidla, s jakou třídou EURO, s jakým typem paliva a do kdy máte povolen vjezd.