I Belgien skal køretøjer i LEZ miljøzonerne registreres!

Benyt dig af fordelene ved vores Green-Zones-informationsservice og -registreringshjælp.

Udenlandske køretøjer skal registreres, hvis de skal køre i en belgisk LEZ

Registry-miljømærkaten, der er udviklet af Green-Zones, er ikke nogen officiel miljømærkat. Mærkaten giver til gengæld en oversigt over, hvilket køretøj, der er blevet registreret til hvilken by og til hvilket tidsrum.

Hvis man vil køre ind i en belgisk miljøzone (Low Emission Zone, LEZ), skal køretøjet først registreres, inden det kører ind i miljøzonen.

Green-Zones tilbyder dig en central platform, der viser alle regler for alle nuværende og planlagte LEZ-miljøzoner. Vi klarer registreringsprocessen for dig, og vi anskaffer den rigtige miljømærkat til dig, hvis dit køretøj skal have en. Desuden giver vi dig informationer på dansk, og vi giver dig en særlig registry-miljømærkat, som er udviklet af Green-Zones, så du altid kan holde øje med, om dit køretøj må køre ind i den pågældende LEZ!
Registreringen foretages separat i de enkelte kommuner/byer, da der gælder forskellige regler i LEZ-miljøzonerne.

Fordi hver by eller kommune/region har meget forskellige regler for de enkelte miljøzoner, skal man for det meste registrere sig separat til hver miljøzone. Hvis det viser sig, at et køretøjs EURO-kategori efter registreringen alligevel ikke lever op LEZ’ens krav og derfor ikke må køre i zonen, kan man under visse betingelser alligevel få lov til at køre i zonen, hvis man desuden køber en miljøbillet.

På grund af forskellige regler og forskrifter for EURO-kategorierne i de forskellige byer/kommuners LEZ’er, kan der opstå forskellige kørselsforbud for forskellige køretøjstyper i Belgiens LEZ’er.
Da man derudover skal registrere sig enkeltvist for hver LEZ, og registreringerne ikke kan bruges i andre LEZ’er, og fordi der gælder helt andre regler for miljøbilletterne, der også kun gælder i én LEZ, er der stor fare for at blive straffet med høje bødestraffe, hvis man som udlænding er uopmærksom på reglerne i en belgisk miljøzone.

Green-Zones’ registry-miljømærkat er ikke nogen officiel belgisk miljømærkat, og den har ikke nogen juridisk betydning. Mærkaten giver til gengæld en oversigt over, hvilket køretøj Green-Zones har registreret til hvilken LEZ, hvilken by og til hvilket tidspunkt ...
Fra og med den 01.02.2017 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Antwerpen, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
Fra og med den 01.01.2018 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Bruxelles, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
I menuen Yderligere informationer og spørgsmål til bestillingen kan du finde nyttige råd, der både vedrører bestillingen af en individuel (uofficiel) registry-miljømærkat til kørsel i en belgisk miljøzone, samt et eventuelt køb af en miljøbillet. Desuden kan du her læse oplysninger om leverings- og betalingsbetingelser ...
Indførelsen af miljøzoner i Belgien og den dertil hørende registreringspligt for køretøjer har ført til mange spørgsmål hos den europæiske erhvervs- og turisttrafik. Du finder en oversigt over de vigtigste spørgsmål og svar i vores FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Købet af en miljømærkat eller registrering i en miljøzone er ofte ikke nok. Det helt afgørende er, at man ved, hvilke registreringskategorier eller miljømærkater, der på det givne tidspunkt har lov til at køre i de forskellige typer af miljøzoner. Her kan du finde flere oplysninger om Green-Zones' realtids-informationsservice ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at Belgien har indført Low Emission Zones LEZ samt registrering af køretøjer. Hvis man vil vide mere om, hvordan kvælstofoxid og finstøv har en indvirkning på kroppen, og om hvordan det kan skade helbredet, kan man finde flere informationer her ...
Vi giver dig et overblik over de forskellige typer miljømærkater og registreringer, der er blevet indført af lokale myndigheder som følge af de forskellige finstøv-, kvælstofoxid-, elbil-, CO2- og miljødebatter. Vi kan skaffe dig de nødvendige miljømærkater og registreringer til alle lande i Europa ...