I Belgien skal køretøjer i miljøzonerne registreres!

Ældre EURO-kategorier skal desuden købe en miljøbillet for at køre i zonen.

Udenlandske køretøjer skal registreres, hvis de skal køre i en belgisk LEZ

Registry-miljømærkaten, der er udviklet af Green-Zones, gør de enkeltvise, individuelle registreringer mere overskuelige og gør det nemmere for dig at undgå, at du kører ind i zonerne efter gyldighedens ophør.

Hvis man vil køre ind i en belgisk miljøzone (Low Emission Zone, LEZ), skal køretøjet først registreres, inden det kører ind i miljøzonen.

Green-Zones tilbyder dig en central platform, der viser alle regler for alle nuværende og planlagte LEZ-miljøzoner. Vi klarer registreringsprocessen for dig, og vi anskaffer den rigtige miljømærkat til dig, hvis dit køretøj skal have en. Desuden giver vi dig informationer på dansk, og vi giver dig en særlig registry-miljømærkat, som er udviklet af Green-Zones, så du altid kan holde øje med, om dit køretøj må køre ind i den pågældende LEZ!
Registreringen foretages separat i de enkelte kommuner/byer, da der gælder forskellige regler i LEZ-miljøzonerne.

På grund af de forskellige regler og krav til EURO-kategorier i de forskellige byer/kommuner og deres LEZ'er er der med andre ord risiko for kørselsforbud for visse typer køretøjer i de forskellige LEZ'er.

Desuden skal køretøjet registreres separat i hver enkelt LEZ, og eftersom de forskellige LEZ-registreringer og -miljøbilletter ikke kan bruges i andre LEZ'er, medfører de belgiske miljøzoner en stor risiko for høje straffe til udenlandske køretøjer, hvis man ikke er opmærksom på reglerne.

Registry-miljømærkaten er ikke nogen officiel, belgisk miljømærkat. Den er dog et bevis på, at Green-Zones på vegne af køretøjets ejer officielt har registreret køretøjet til kørsel i en belgisk LEZ i henhold til lovgivningen. Dermed kan køretøjet frit køre i den pågældende LEZ. ...
Fra og med den 01.02.2017 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Antwerpen, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
Fra og med den 01.01.2018 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Bruxelles, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
I menuen Yderligere informationer og spørgsmål til bestillingen kan du finde nyttige råd, der både vedrører bestillingen af en individuel registry-miljømærkat til kørsel i en belgisk miljøzone, samt et eventuelt køb af en miljøbillet. Desuden kan du her læse oplysninger om leverings- og betalingsbetingelser ...
Indførelsen af miljøzoner i Belgien og den dertil hørende registreringspligt for køretøjer har ført til mange spørgsmål hos den europæiske erhvervs- og turisttrafik. Du finder en oversigt over de vigtigste spørgsmål og svar i vores FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Købet af en miljømærkat eller registrering i en miljøzone er ofte ikke nok. Det helt afgørende er, at man ved, hvilke registreringskategorier eller miljømærkater, der på det givne tidspunkt har lov til at køre i de forskellige typer af miljøzoner. Her kan du finde flere oplysninger om Green-Zones' realtids-informationsservice ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at Belgien har indført Low Emission Zones LEZ samt registrering af køretøjer. Hvis man vil vide mere om, hvordan kvælstofoxid og finstøv har en indvirkning på kroppen, og om hvordan det kan skade helbredet, kan man finde flere informationer her ...
Vi giver dig et overblik over de forskellige typer miljømærkater og registreringer, der er blevet indført af lokale myndigheder som følge af de forskellige finstøv-, kvælstofoxid-, elbil-, CO2- og miljødebatter. Vi kan skaffe dig de nødvendige miljømærkater og registreringer til alle lande i Europa ...