Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

I Belgien skal man registrere udenlandske køretøjer til kørsel i LEZ-miljøzoner!

Benyt dig af fordelene ved vores Green-Zones-informationsservice og -registreringshjælp.

Udenlandske køretøjer skal registreres, hvis de skal køre i en belgisk LEZ

Det orange registreringscertifikat (REG-Certificate), som er udviklet af Green-Zones, er et bevis til køberen på, at Green-Zones har foretaget den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en given miljøzone i et givent land.

I belgiske miljøzoner skal alle udenlandske køretøjer registreres, inden de kører ind i en miljøzone (Low Emission Zone, LEZ).

Green-Zones tilbyder dig via denne platform alle nødvendige informationer vedrørende de eksisterende og planlagte belgiske LEZ-miljøzoner. Vi gennemfører alle registreringsprocesser for dig, og hvis det er nødvendigt, fremskaffer vi den påkrævede miljøbillet eller dagsbillet. Servicen indebærer desuden, at køberen modtager Green-Zones’ orange registreringscertifikat, der kan bruges ved kørsel i en belgisk miljøzone. Registreringscertifikatet (REG-Certificate) er udviklet af Green-Zones og er ikke en officiel miljømærkat.

Fordi hver by eller kommune/region har meget forskellige regler for de enkelte miljøzoner, skal man for det meste registrere sig separat til hver miljøzone. Hvis det viser sig, at et køretøjs EURO-kategori efter registreringen alligevel ikke lever op LEZ’ens krav og derfor ikke må køre i zonen, kan man under visse betingelser alligevel få lov til at køre i zonen, hvis man desuden køber en miljøbillet.

På grund af forskellige regler og forskrifter for EURO-kategorierne i de forskellige byer/kommuners LEZ’er, kan der opstå forskellige kørselsforbud for forskellige køretøjstyper i Belgiens LEZ’er.
Da man derudover skal registrere sig enkeltvist for hver LEZ, og registreringerne ikke kan bruges i andre LEZ’er, og fordi der gælder helt andre regler for miljøbilletterne, der også kun gælder i én LEZ, er der stor fare for at blive straffet med høje bødestraffe, hvis man som udlænding er uopmærksom på reglerne i en belgisk miljøzone.

Fra og med den 01.02.2017 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Antwerpen, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
Fra og med den 01.01.2018 er der indført en LEZ Low Emission Zone i Bruxelles, og det er et krav for alle typer køretøjer, at man i god tid forinden har registreret køretøjet. LEZ'en er gyldig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, og sætter begrænsninger for mange typer køretøjer og EURO-kategorier ...
REG-Certificate til belgiske miljøzoner
Registreringscertifikatet (REG-Certificate) til europæiske miljøzoner er udviklet af Green-Zones, og det giver køberen et bevis på, at Green-Zones har gennemført den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en miljøzone i Belgien ...
Indførelsen af miljøzoner i Belgien og den dertil hørende registreringspligt for køretøjer har ført til mange spørgsmål hos den europæiske erhvervs- og turisttrafik. Du finder en oversigt over de vigtigste spørgsmål og svar i vores FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Købet af en miljømærkat eller registrering i en miljøzone er ofte ikke nok. Det helt afgørende er, at man ved, hvilke registreringskategorier eller miljømærkater, der på det givne tidspunkt har lov til at køre i de forskellige typer af miljøzoner. Her kan du finde flere oplysninger om Green-Zones' realtids-informationsservice ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at Belgien har indført Low Emission Zones LEZ samt registrering af køretøjer. Hvis man vil vide mere om, hvordan kvælstofoxid og finstøv har en indvirkning på kroppen, og om hvordan det kan skade helbredet, kan man finde flere informationer her ...
Vi giver dig et overblik over de forskellige typer miljømærkater og registreringer, der er blevet indført af lokale myndigheder som følge af de forskellige finstøv-, kvælstofoxid-, elbil-, CO2- og miljødebatter. Vi kan skaffe dig de nødvendige miljømærkater og registreringer til alle lande i Europa ...