Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Baggrundsinformation Kontrol og bøder

Bødestraffe og kontrol af registreringer

I Belgien foretages kontrollen af, om man har tilladelse til at køre ind i en LEZ-miljøzone (Low Emission Zone), ikke blot af politiet, men også i høj grad af intelligente kameraer (Automatic Number Plade Recognition = ANPR).
Disse fastmonterede og mobile kameraer registrerer alle nummerplader og sammenholder oplysningerne med en central database. Hvis ejeren af et køretøj ikke på forhånd har registreret sit køretøj til en af Belgiens LEZ (Low Emission Zones), så får vedkommende udstedt en bødestraf på over 150 euro.

Gælder for Flandern/Antwerpen
Hvis ejeren af køretøjet ikke har gennemført en registrering eller har købt en miljøbillet, vil han blive straffet med en bøde på 150 euro første gang, 250 euro anden gang og derefter med 350 euro pr. overtrædelse i de følgende 12 måneder.

Gælder for Region Bruxelles
Hvis køretøjets ejer er kørt ind i en LEZ uden at registrere køretøjet først, så skal han betale en bøde på 150, hvis køretøjet overholder kriterierne for kørsels i zonen, og en bøde på 350, hvis køretøjet ikke overholder kriterierne for kørsel i zonen.

For udenlandske køretøjer kan det vare lidt længere, før en bøde bliver udstedt, da køretøjets ejer først skal identificeres via andre nationale databaser i EU. Men alle bøder, der udstedes i belgiske LEZ-miljøzoner, vil blive opkrævet inden for EU, da straffen i alle tilfælde er højere end EU's fastlagte bagatelgrænse på 80 €, og derfor også bliver opkrævet på tværs af EU-grænser iht. den nyeste EU-lovgivning.