Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Baggrundsinformation Love og undtagelser

De lovmæssige rammer for indførelse af LEZ i Belgien

Flandern regionen
Rammebetingelserne for at indføre miljøzoner i den flamske del af landet blev lagt fast allerede i slutningen af 2015.

Loven grunder i et dekretet af 27.11.2015 med virkning fra 01.03.2016. Helt grundlæggende foreskriver dekretet, at miljøzoner er regionale anliggender, og at hver flamsk kommune og by har ret til at indføre en miljøzone, hvis man finder det nødvendigt.

Den 26.02.2016 vedtog den flamske regering en resolution, hvori man fastlagde alle detaljer angående registrering og kategorisering af de forskellige køretøjstyper på baggrund af køretøjernes registreringsattest. Resolution 2116 trådte efterfølgende i kraft den 01.03.2016.

Registreringen og forvaltningen af oplysninger på de registrerede køretøjer sker i overensstemmelse med artikel 5 i Dekretet af 27.11.2015 og med hjemmel i Dekretet af 18. juli 2008 vedrørende forvaltning af elektronisk datatrafik.
Fremkaldelse af de lagrede oplysninger, forvaltningen af databasen og kommunernes adgang til udvalgte oplysninger fra databasen sker i overensstemmelse med Loven af 8. december 1992 om beskyttelse af privatsfæren i forbindelse med forarbejdning af personrelaterede data samt Forordningen af 18. juli 2008 angående administration af elektronisk datatrafik.

Regionen Bruxelles
Rammebetingelserne for indførelsen af LEZ-miljøzoner i Region Bruxelles har ligget fast siden begyndelsen af januar 2018.

Betingelserne begrundes i et dekret af 25.01.2018, med virkning fra den 02.02.2018. Dekretet lægger grundlæggende fast, at der oprettes en „zone de basses“ (LEZ-miljøzone) i Region Hovedstad Bruxelles.

Regler for dispensation fra den påkrævede miljøbillet (Flandern regionen)

Ved behov kan der, efter endt registrering, tilkøbes en miljøbillet (Flandern) eller en dagsbillet (Region Bruxelles), der gælder til kørsel med køretøjer med en ældre EURO-norm i en belgisk LEZ (Low Emission Zone).
Undtaget for dette køb er som udgangspunkt:

  • Militærkøretøjer
  • Køretøjer, der bruges til befordring af personer med handicap i henhold til Dekret af 21.12.2012 om det offentliges serviceydelsespligt.
  • Udrykningskøretøjer fra redningstjenester, eksempelvis ambulancer, politikøretøjer, brandvæsen, … (i henhold til artikel 37 i Vejtrafikreglementet: køretøjer med én eller flere blå lygter og en speciel sirene).
  • Mobile kraner i henhold til artikel 1, §1.9 i den Kongelige resolution af 15. marts 1968
  • Særtransporter

Hvad handicapkøretøjer angår, eksisterer der et stort antal særregler såfremt disse køretøjer er nødsaget til at købe en miljøbillet på grund af en utilstrækkelig EURO-norm. Hvis køretøjet overholder registreringsklasse 4, er det nok blot at registrere køretøjet.