Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Baggrundsinformation NOx og finstøv

Hvad skal LEZ-miljøzoner gøre godt for?

Indførelsen af LEZ-miljøzoner sker først og fremmest for at sænke mængden af sod og finstøv i byerne og desuden for at sænke mængden af kvælstofoxid (NOx).
Sod, finstøv og NOx udledes først og fremmest fra ældre dieselkøretøjer. Derfor er disse køretøjer oftere ramt af indskrænkningerne.

Ifølge et studie til temaet udført af Antwerpen by skal den farlige finstøv i den umiddelbare omgivelser reduceres med ca. 41 %. Mængden af sod sågar med 69 %. Det er altså et tiltag, der først og fremmest forbedrer sundheden for børn, ældre og syge mennesker.

Landets regering er naturligvis klar over, at industri, skibsfart og opvarmning af bygninger også bidrager med finstøv og kvælstofoxid. Derfor har man ligeledes vedtaget en handlingsplan med diverse tiltag relateret til skibstrafikken i havnene.