Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk FAQ og download

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende miljøzonerne i Belgien samt bestillingen af den belgiske REG-Certificate.

1-Hvorfor har jeg brug for forskellige registreringer til de forskellige miljøzoner i Belgien?
De forskellige byer i Belgien har forskellige regler for deres respektive Low Emission Zoner, LEZ, som f.eks.: I hvilke tidsrum må hvilke køretøjer med hvilke type motor ikke længere køre i en zone, og hvilke undtagelser gælder der? Konsekvensen af disse forskellige regler er, at ethvert køretøj skal registreres separat i hver LEZ-miljøzone i de forskellige byer.

2-Hvad gælder et REG-Certificate til?
Det orange REG-Certificate til belgiske miljøzoner er en metode udviklet af EES European Eco Service GmbH til at give kunden et simpelt overblik over de komplekse regler i de forskellige belgiske byer. Desuden hjælper et REG-Certificate kunden med at bevare overblikket i belgiske miljøzoner, så kunden ikke registrerer køretøjet før hver kørsel i miljøzonen, men først registrerer køretøjet, når det er påkrævet på en bestemt dato.

3-Hvad er en miljøbillet?
En miljøbillet er en tilladelse, en dispensation, til de køretøjer, som på grund af deres gamle EURO-norm ikke længere må køre i en belgisk miljøzone. Afhængigt af LEZ kan man ”anskaffe” sig en begrænset ret til at køre ind i zonen alligevel. I de tilfælde betaler man for miljøbilletten/dagpas, som derefter er en dispensation til at køre i en LEZ i et afgrænset tidsrum kombineret med en registrering. I Bruxelles kalder man denne miljøbillet for en endags-tilladelse, mens den i Antwerpen kaldes for miljøzonedagsbillet.

4-Skal jeg klæbe mit REG-Certificate fast på køretøjets forrude?
Nej, for Green-Zones’ registrering af dit køretøj er alt, hvad du har brug for, for at kunne køre ind i den givne miljøzone (Low Emission Zone). Det anbefales dog, at registreringscertifikatet altid opbevares i køretøjet, indtil certifikatet udløber. På den måde har du altid navnet på den registrerede zone og registreringens udløbsdato lige ved hånden - også, når der går længere tid mellem kørsel i zonen.

5-Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg kører en lejet bil i en belgisk miljøzone?
Lejebiler skal ligeledes registreres. Hvis lejebilen er indregistreret i Belgien, skal den dog ikke registreres. Der er en undtagelse: Hollandske lejebiler skal ikke bruge en registrering i Antwerpen. Fra og med 2019 skal hollandske køretøjer heller ikke længere registreres til LEZ Bruxelles.

6-Hvor længe er mit belgiske REG-Certificate gyldigt?
Eftersom det orange REG-Certificate er specielt udviklet af Green-Zones til at give kunden et simpelt overblik over de komplekse regler i de forskellige belgiske byer, har registreringscertifikatet som sådan ingen juridisk betydning. Fordi den service, som Green-Zones har udført, nemlig registrering af køretøjet, er trykt på certifikatet sammen med registreringens gyldighed, er der trykt en udløbsdato på et REG-Certificate.

7-Hvor meget koster Green-Zones' registreringsservice til Belgien?
Basisprisen for Green-Zones’ registreringsservice gældende til en belgisk miljøzone (Low Emission Zone) udgør 19,90 euro. Den samlede pris afhænger dog meget af køretøjets brændstoftype og EURO-kategori, og desuden har det betydning, i hvilken by man ønsker at køre ind i, og hvor længe køretøjet skal opholde sig i den givne by.
Tommelfingerreglen er: Jo ældre køretøjet er, og jo længere køretøjet skal kunne køre i zonen, desto dyrere bliver registreringen inkl. miljøbillet/dagpas.
Den endelige pris for registreringen vises ved bestillingen i vores netbutik.

8-I hvor god tid skal jeg lade tjenesteyderen Green-Zones registrere mit køretøj til en LEZ, inden jeg første gang skal køre ind i zonen?
På grund af den til tider meget lange bearbejdningstid hos de lokale myndigheder bør man for en sikkerheds skyld registrere sig allerede 10-12 dage i forvejen. Det kan ikke anbefales, at man kører ind i en zone uden på forhånd at have en bekræftelse på, at køretøjet er registreret.

9-Hvor lang behandlingstid er der på en registrering, og hvornår modtager jeg mit REG-Certificate?
Den samlede behandlings- og leveringstid for Green-Zones’ registreringsservice udgør som regel 3-7 arbejdsdage. Leveringen af et REG-Certificate sker som pdf-fil i en e-mail. Hvis det ønskes, kan man vælge ekspres-mulighed 1, og hvis man har afgivet bestillingen inden kl. 13 CET, vil registreringen med garanti blive behandlet den samme arbejdsdag.

10-Hvilken straf risikerer jeg uden en registrering?
Gælder for Flandern/Antwerpen: Hvis ejeren af køretøjet ikke har gennemført en registrering eller har købt en miljøbillet, vil han blive straffet med en bøde på 150 euro første gang, 250 euro anden gang og derefter med 350 euro pr. overtrædelse i de følgende 12 måneder.
Gælder for Region Bruxelles: Hvis køretøjets ejer er kørt ind i en LEZ uden at registrere køretøjet først, så skal han betale en bøde på 150, hvis køretøjet overholder kriterierne for kørsels i zonen, og en bøde på 350, hvis køretøjet ikke overholder kriterierne for kørsel i zonen.
Ifølge oplysninger fra de belgiske myndigheder har Automatic Number Plate Recognition-kameraerne (ANPR) en opklaringsprocent på over 90 %. Af den grund anbefales det på det kraftigste, at man har registreret køretøjet på forhånd.

11-Kan jeg klage over en bøde, jeg har modtaget?
Ja, hvis du mener, at du har modtaget en uberettiget bøde, kan du godt indsende en klage. I så fald skal du bruge klageformularen, der følger med den tilsendte bøde. Formularen skal sendes som et rekommanderet brev til den by/regionen, der har afsendt bøden. Klagen skal være nået frem senest 30 dage efter afsendelsen.

12-Jeg har afgivet en online-bestilling uden at have uploadet køretøjets registreringsattest. Hvem skal jeg nu sende den til?
Send en kopi af køretøjets registreringsattest sammen med dit bestillingsnummer via mail, per fax til følgende nummer: +49 (0) 30-398 87 21 29 eller til følgende postadresse: EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Tyskland.

13-Skal jeg ansøge om registrering i Flandern/Antwerpen, hvis jeg kører motorcykel eller quad?
Nej. På nuværende tidspunkt er det kun køretøjer i kategorierne T1-T4, N1, N2 og N3 (lastbil) samt personbiler/busser/autocampere (M1, M2, M3), der skal registreres. Lette køretøjer (kategori L) som f.eks. motorcykler, quads eller trehjulede køretøjer er ikke underlagt kravet om en registrering, og de kan derfor slet ikke registreres.

14-Hvad er Green-Zones-appen?
Green-Zones-appen kan fås til Android og iOS, på smartphone og tablet, eller som web-app på alle Green-Zones' hjemmesider, og den giver brugeren et overblik i realtid over den aktuelle status på alle miljøzoner og alle zoner med forbud mod dieselkøretøjer i Europa. Baggrunden er, at et køretøjs miljømærkater i mange tilfælde slet ikke er gyldige i de mange midlertidige miljøzoner, der typisk indføres afhængigt af vejrsituationen. Med appen kan man både undgå høje bødestraffe og kørselsforbud, og man kan præcist planlægge nye ruter uden om miljøzonerne ved hjælp af appens GIS-kort med zoomfunktion.

15-Har man som firma med flere køretøjer nogle særlige fordele, hvis man bestiller gennem Green-Zones?
Firmaer kan hos os afgive bestillinger på over 50 registreringer til forskellige lande. En bestilling kan også afgives som excel-ark, og man kan sende os registreringsattester i filer på op til 15 MB. Desuden kan vi sende en samlet faktura, og man kan tage personlig kontakt til vores rådgivere på op mod 10 sprog, og f.eks. spørge til status på bestillingen eller afgive hastebestillinger.