Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk HoL

Handels- og leveringsbetingelser

§ 1 Generelt

1. EES European Eco Service GmbH (herefter kaldet Green-Zones) driver forskellige internetportaler i forretningsmæssigt øjemed under navnet Green-Zones, og i sine webshops tilbyder firmaet sine kunder miljømærkater og registreringer til forskellige lande. Miljømærkaterne og registreringerne udstedes af dertil bemyndigede virksomheder og myndigheder fra de pågældende lande.

2. For alle typer af handelsaftaler mellem EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin og kunden gælder de følgende handelsbetingelser i deres på ethvert tidspunkt gældende udformning. Kunder kan være firmaer såvel som forbrugere. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk gældende købsaftale til formål, der som hovedregel hverken kan betegnes som værende til brug for et firma eller til selvstændigt erhverv (jf §13 i Tysklands civillovbog, i den følgende tekst kaldet BGB). Et firma er en fysisk person, juridisk person eller kollektiv enhed, der indgår juridisk gældende købsaftaler til formål for erhversmæssige aktiviteter herunder selvstændigt erhverv (jf §14 i BGB).

3. Præsentationen af produkterne i webbutikken udgør ikke et juridisk forpligtende tilbud. Ved at klikke på knappen ”Bestil og betal” afgiver kunden en bindende bestilling. En bekræftelse på, at bestillingen er gået igennem, tilsendes, såsnart bestillingen er blevet afsendt. Dermed er købskontrakten indgået. Teksten i den indgåede kontrakt gemmes, og leveringsdata samt handelsbetingelserne sendes til kunden pr. email.

4. Købskontraktens sprog er tysk.

§ 2 Levering

1. Hvis kunden er et firma (jf § 14 i BGB) bærer kunden principielt risikoen for leveringen. Dette gælder også ved levering af enkeltdele af en bestilling. Varen leveres til den leveringsadresse, der er angivet af kunden.

2. Standardlevering er gratis, hvis ikke andet er angivet. Alle andrer former for levering (f.eks. ekspres) beregnes særskilt, og skal aktivt tilvælges af kunden.

§ 3 Lovbestemt fortrydelsesret

Iht. § 312g, afsnit 2, stk. 1 i BGB er fortrydelsesretten ikke gældende for aftaler om levering af produkter, der ikke på forhånd er udfærdiget, og hvor kundens individuelle valg og beslutninger er afgørende for produktets fremstilling, eller hvis varerne entydigt er skræddersyede til kundens personlige behov.

§ 4 Garanti og skadeserstatning

1. Mangler eller beskadigelser, der er opstået som følge af strafbar eller uhensigtsmæssig omgang eller uhensigtsmæssig brug såvel som mangler eller beskadigelser opstået ved anvendelse af uegnet tilbehør eller ændring af originaldele udført af kunden eller af en tredjepart, der ikke handler på foranledning af Green-Zones, er ikke dækket af garantien.

2. Garantien følger de gældende retslige forskrifter.

§ 5 Forfaldstid og betalingsbetingelser

1. I vores shop kan De grundlæggende gøre brug af de følgende betalingsmåder:

Forudbetaling
Ved valg af forudbetaling som betalingsmåde sender vi Dem vores kontooplysninger i en separat email, og vi leverer varerne, efter beløbet er indbetalt på vores konto.

Kreditkort
Når bestillingen afgives, giver De os samtidigt Deres kreditkortoplysninger.
Efter De, som retmæssig indehaver af kortet, har angivet de korrekte oplysninger som legitimation, sender vi en fordring til Deres kreditkortudbyder om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af Deres kreditkortudbyder, og Deres beløbet vil blive trukket på Deres kort.

Regning
Betaling med regning er kun mulig for forbrugere med bopæl i Tyskland. Tillægget for at betale pr. regning er 1,95 euro. Regningerne til Green-Zones skal – med mindre andet er skriftligt aftalt – betales straks og uden fratrukne beløb.

2. Ved betaling med fremmed valuta fastlægges det beløb, der hæves endeligt fra kontoen, af banken. Kunden betaler alle bankgebyrer.

3. Hvis kunden kommer i restance med betalingen af købsprisen, bliver summen af købsprisen i restanceperioden pålagt en morarente, der ligger fem procentpoint over den Tyske Forbundsbanks gældende rentesats. Hvis det kan påvises, at Green-Zones har lidt et større tab som følge af restancen, har Green-Zones ret til at gøre dette beløb gældende.

§ 6 Opfyldelsessted og værneting

1. Handlen underligger udelukkende tysk lov og ret, og FN's internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse. I fald at køber er forbruger, gælder dette kun for så vidt, at de sikrede rettigheder som følge af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen gældende i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke fratages

2. Hvis De driver erhvervsvirksomhed i henhold til tysk Handelsgesetzbuch, er offentlig juridisk person eller juridisk person i eller som offentligretlig særformue, er det udelukkende vores firmaes hjemsted, der er opfyldelsessted og værneting for alle tvister angående kontraktforhold mellem Dem og os.

§ 7 Onlinetvistbilæggelse

Onlinetvistbilæggelse i henhold til Art. 14, afsnit 1 i forordning om OTB på forbrugerområdet: Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed angående onlinetvistbilæggelse (OTB), som De kan finde på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Slutbestemmelse

Skulle enkelte af disse bestemmelser – ligegyldigt af hvilken grund – ikke komme til anvendelse, vil de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke blive berørt deraf.