FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende miljøzonerne i Belgien samt bestillingen af den belgiske registry-miljømærkat.

Hvorfor skal jeg bruge forskellige registry-miljømærkater i de forskellige belgiske miljøzoner?
De forskellige byer i Belgien har forskellige regler for deres respektive Low Emission Zoner, LEZ, som f.eks.: I hvilke tidsrum må hvilke køretøjer med hvilke type motor ikke længere køre i en zone, og hvilke undtagelser gælder der? Konsekvensen af disse forskellige regler er, at ethvert køretøj skal registreres separat i hver LEZ-miljøzone i de forskellige byer.

Hvorfor har jeg brug for en registry-miljømærkat?
Registry-miljømærkaten er udviklet af Green-Zones GmbH for at gøre det lettere for kunden at gennemskue de vidt forskellige regler i de forskellige belgiske byer. Desuden hjælper registry-miljømærkaten kunden med at bevare overblikket, så kunden ikke registrerer køretøjet igen ved hver kørsel i den samme zone, men kun når det er nødvendigt ifølge loven.

Hvad er en miljøbillet?
En miljøbillet er en tilladelse, en dispensation, til de køretøjer, som på grund af deres gamle EURO-norm ikke længere må køre i en belgisk miljøzone. Afhængigt af LEZ kan man ”anskaffe” sig en begrænset ret til at køre ind i zonen alligevel. I de tilfælde betaler man for miljøbilletten/dagpas, som derefter er en dispensation til at køre i en LEZ i et afgrænset tidsrum kombineret med en registrering. I Bruxelles kalder man denne miljøbillet for en endags-tilladelse, mens den i Antwerpen kaldes for miljøzonedagsbillet.

Skal jeg sætte registry-miljømærkaten fast på forruden?
Nej, det er nemlig nok blot at registrere sig hos Green-Zones for at kunne køre ind i de respektive miljøzoner (Low Emission Zone). Det anbefales dog, at miljømærkaten altid medbringes i køretøjet indtil mærkatens udløbsdato. På den måde har man også efter længere tid
et overblik over navnet på den zone, man er registreret i, samt registreringens udløbsdato.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg kører en lejet bil i en belgisk miljøzone?
Medmindre lejebilen er indregistreret i Belgien eller Holland, skal bilen også registreres. Man må gå ud fra, at lejebilen overholder den nyeste EURO-norm, så derfor er det højst sandsynlig nok blot at registrere køretøjet, og der skal i så fald ikke også købes en miljøbillet.

Hvor længe er min registry-miljømærkat gyldig?
Fordi registry-miljømærkaten er et hjælpemiddel udviklet af Green-Zones GmbH, så kunden lettere har et overblik over de meget forskellige regler, der findes i de forskellige belgiske byer, har den i juridisk forstand ikke nogen betydning. Men eftersom Green-Zones yder en tjeneste i form af selve registreringen, bliver registreringens gyldighed trykt på mærkaten, så kunden har et overblik over, hvor længe køretøjet må køre i miljøzonerne.

Hvor meget koster Green-Zones' registreringsservice til Belgien?
Basisprisen for at vi som tjenesteydelse gennemfører registreringen er 19,90 euro. De endelige omkostninger afhænger dog meget af køretøjets drivkraft og EURO-kategori samt af hvilken by, registreringen er til, og hvor længe miljømærkaten skal være gyldig.
Tommelfingerreglen er: Jo ældre køretøjet er, og jo længere køretøjet skal kunne køre i zonen, desto dyrere bliver registreringen inkl. miljøbillet/dagpas.
Den endelige pris for registreringen vises ved bestillingen i vores netbutik.

Hvor mange dage før min tur ind i en LEZ skal jeg registrere mit køretøj?
På grund af den til tider meget lange bearbejdningstid hos de lokale myndigheder bør man for en sikkerheds skyld registrere sig allerede 10-12 dage i forvejen. Det kan ikke anbefales, at man kører ind i en zone uden på forhånd at have en bekræftelse på, at køretøjet er registreret.

Hvor lang ekspeditionstid er der på en registrering, og hvornår modtager jeg Registry-miljømærkaten?
De normale leverings- og ekspeditionstider på registreringsservicen er som regel 3-7 arbejdsdage. Leveringen af Registry-miljømærkaten sker som PDF-fil i en e-mail. Hvis det ønskes, kan man vælge ekspres-mulighed 1, og hvis man har afgivet bestillingen inden kl. 13 CET, vil registreringen med garanti blive behandlet den samme arbejdsdag.

Hvilken straf risikerer jeg uden en registrering?
Hvis et køretøj kører i en miljøzone uden en gyldig registrering, straffes dette med en bødestraf på op til 350 euro. Ifølge oplysninger fra de belgiske myndigheder har Automatic Number Plate Recognition-kameraerne (ANPR) en opklaringsprocent på over 90 %. Af den grund anbefales det på det kraftigste, at man har registreret køretøjet på forhånd.

Kan jeg klage over en bøde, jeg har modtaget?
Ja, hvis du mener, at du har modtaget en uberettiget bøde, kan du godt indsende en klage. I så fald skal du bruge klageformularen, der følger med den tilsendte bøde. Formularen skal sendes som et rekommanderet brev til den by/regionen, der har afsendt bøden. Klagen skal være nået frem senest 30 dage efter afsendelsen.

Jeg har afgivet en online-bestilling uden at have uploadet køretøjets registreringsattest. Hvem skal jeg nu sende den til?
Send en kopi af køretøjets registreringsattest sammen med dit bestillingsnummer via mail, per fax til følgende nummer: +49 (0) 30-398 87 21 29 eller til følgende postadresse: Green-Zones GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Tyskland.

Hvad er en dispensation til en bestemt miljøzone, og hvordan får jeg sådan en?
En dispensation kan eventuelt gives, hvis køretøjet ikke kan få en miljøbillet/dagpas på grund af dets alder, eller hvis miljøbillettens gyldighedsperiode ikke rækker. I sådanne tilfælde skal køretøjets ejer henvende sig til de respektive LEZ'er, som køretøjet skal køre i. Kontaktadresserne kan man finde på vores informationssider.
 
Skal jeg også søge om registrering til en motorcykel eller en quad?
Nej. På nuværende tidspunkt er det kun køretøjer i kategorierne T1-T4, N1, N2 og N3 (lastbil) samt personbiler/busser/autocampere (M1, M2, M3), der skal registreres. Lette køretøjer (kategori L) som f.eks. motorcykler, quads eller trehjulede køretøjer er ikke underlagt kravet om en registrering, og de kan derfor slet ikke registreres.

Hvad er Green-Zones-appen?
Green-Zones-appen kan fås til Android og iOS, på smartphone og tablet, eller som web-app på alle Green-Zones' hjemmesider, og den giver brugeren et overblik i realtid over den aktuelle status på alle miljøzoner og alle zoner med forbud mod dieselkøretøjer i Europa. Baggrunden er, at et køretøjs miljømærkater i mange tilfælde slet ikke er gyldige i de mange midlertidige miljøzoner, der typisk indføres afhængigt af vejrsituationen. Med appen kan man både undgå høje bødestraffe og kørselsforbud, og man kan præcist planlægge nye ruter uden om miljøzonerne ved hjælp af appens GIS-kort med zoomfunktion.

Har man som firma med flere køretøjer nogle særlige fordele, hvis man bestiller gennem Green-Zones?
Firmaer kan hos os afgive bestillinger på over 50 registreringer til forskellige lande. En bestilling kan også afgives som excel-ark, og man kan sende os registreringsattester i filer på op til 15 MB. Desuden kan vi sende en samlet faktura, og man kan tage personlig kontakt til vores rådgivere på op mod 10 sprog, og f.eks. spørge til status på bestillingen eller afgive hastebestillinger.