FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende miljøzonerne i Belgien samt bestillingen af den belgiske registry-miljømærkat.

1-Hvorfor har jeg brug for forskellige registreringer til de forskellige miljøzoner i Belgien?
De forskellige byer i Belgien har forskellige regler for deres respektive Low Emission Zoner, LEZ, som f.eks.: I hvilke tidsrum må hvilke køretøjer med hvilke type motor ikke længere køre i en zone, og hvilke undtagelser gælder der? Konsekvensen af disse forskellige regler er, at ethvert køretøj skal registreres separat i hver LEZ-miljøzone i de forskellige byer.

2-Hvorfor har jeg brug for en registry-miljømærkat?
Registry-miljømærkaten er udviklet af Green-Zones GmbH for at gøre det lettere for kunden at gennemskue de vidt forskellige regler i de forskellige belgiske byer. Desuden hjælper registry-miljømærkaten kunden med at bevare overblikket, så kunden ikke registrerer køretøjet igen ved hver kørsel i den samme zone, men kun når det er nødvendigt ifølge loven.
Vi gør opmærksom på, at Registry-miljømærkaten ikke er strengt nødvendig for at kunne køre ind i en LEZ, og at miljømærkaten ikke har en juridisk gyldighed, men at den er en gavnlig hjælp fra Green-Zones‘ side som tegn på en gennemført registrering.

3-Hvad er en miljøbillet?
En miljøbillet er en tilladelse, en dispensation, til de køretøjer, som på grund af deres gamle EURO-norm ikke længere må køre i en belgisk miljøzone. Afhængigt af LEZ kan man ”anskaffe” sig en begrænset ret til at køre ind i zonen alligevel. I de tilfælde betaler man for miljøbilletten/dagpas, som derefter er en dispensation til at køre i en LEZ i et afgrænset tidsrum kombineret med en registrering. I Bruxelles kalder man denne miljøbillet for en endags-tilladelse, mens den i Antwerpen kaldes for miljøzonedagsbillet.

4-Skal jeg sætte registry-miljømærkaten fast på forruden?
Nej, det er nemlig nok blot at registrere sig hos Green-Zones for at kunne køre ind i de respektive miljøzoner (Low Emission Zone). Det anbefales dog, at miljømærkaten altid medbringes i køretøjet indtil mærkatens udløbsdato. På den måde har man også efter længere tid
et overblik over navnet på den zone, man er registreret i, samt registreringens udløbsdato.

5-Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg kører en lejet bil i en belgisk miljøzone?
Lejebiler skal ligeledes registreres. Hvis lejebilen er indregistreret i Belgien, skal den dog ikke registreres. Der er en undtagelse: Hollandske lejebiler skal ikke bruge en registrering i Region Flandern.

6-Hvor længe er min registry-miljømærkat gyldig?
Fordi registry-miljømærkaten er et hjælpemiddel udviklet af Green-Zones GmbH, så kunden lettere har et overblik over de meget forskellige regler, der findes i de forskellige belgiske byer, har den i juridisk forstand ikke nogen betydning. Men eftersom Green-Zones yder en tjeneste i form af selve registreringen, bliver registreringens gyldighed trykt på mærkaten, så kunden har et overblik over, hvor længe køretøjet må køre i miljøzonerne.

7-Hvor meget koster Green-Zones' registreringsservice til Belgien?
Basisprisen for at vi som tjenesteydelse gennemfører registreringen er 19,90 euro. De endelige omkostninger afhænger dog meget af køretøjets drivkraft og EURO-kategori samt af hvilken by, registreringen er til, og hvor længe miljømærkaten skal være gyldig.
Tommelfingerreglen er: Jo ældre køretøjet er, og jo længere køretøjet skal kunne køre i zonen, desto dyrere bliver registreringen inkl. miljøbillet/dagpas.
Den endelige pris for registreringen vises ved bestillingen i vores netbutik.

8-I hvor god tid skal jeg lade tjenesteyderen Green-Zones registrere mit køretøj til en LEZ, inden jeg første gang skal køre ind i zonen?
På grund af den til tider meget lange bearbejdningstid hos de lokale myndigheder bør man for en sikkerheds skyld registrere sig allerede 10-12 dage i forvejen. Det kan ikke anbefales, at man kører ind i en zone uden på forhånd at have en bekræftelse på, at køretøjet er registreret.

9-Hvor lang ekspeditionstid er der på en registrering, og hvornår modtager jeg Registry-miljømærkaten?
De normale leverings- og ekspeditionstider på registreringsservicen er som regel 3-7 arbejdsdage. Leveringen af Registry-miljømærkaten sker som PDF-fil i en e-mail. Hvis det ønskes, kan man vælge ekspres-mulighed 1, og hvis man har afgivet bestillingen inden kl. 13 CET, vil registreringen med garanti blive behandlet den samme arbejdsdag.

10-Hvilken straf risikerer jeg uden en registrering?
Gælder for Flandern/Antwerpen: Hvis ejeren af køretøjet ikke har gennemført en registrering eller har købt en miljøbillet, vil han blive straffet med en bøde på 150 euro første gang, 250 euro anden gang og derefter med 350 euro pr. overtrædelse i de følgende 12 måneder.
Gælder for Region Bruxelles: Hvis køretøjets ejer er kørt ind i en LEZ uden at registrere køretøjet først, så skal han betale en bøde på 150, hvis køretøjet overholder kriterierne for kørsels i zonen, og en bøde på 350, hvis køretøjet ikke overholder kriterierne for kørsel i zonen.
Ifølge oplysninger fra de belgiske myndigheder har Automatic Number Plate Recognition-kameraerne (ANPR) en opklaringsprocent på over 90 %. Af den grund anbefales det på det kraftigste, at man har registreret køretøjet på forhånd.

11-Kan jeg klage over en bøde, jeg har modtaget?
Ja, hvis du mener, at du har modtaget en uberettiget bøde, kan du godt indsende en klage. I så fald skal du bruge klageformularen, der følger med den tilsendte bøde. Formularen skal sendes som et rekommanderet brev til den by/regionen, der har afsendt bøden. Klagen skal være nået frem senest 30 dage efter afsendelsen.

12-Jeg har afgivet en online-bestilling uden at have uploadet køretøjets registreringsattest. Hvem skal jeg nu sende den til?
Send en kopi af køretøjets registreringsattest sammen med dit bestillingsnummer via mail, per fax til følgende nummer: +49 (0) 30-398 87 21 29 eller til følgende postadresse: Green-Zones GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Tyskland.

13-Skal jeg ansøge om registrering i Flandern/Antwerpen, hvis jeg kører motorcykel eller quad?
Nej. På nuværende tidspunkt er det kun køretøjer i kategorierne T1-T4, N1, N2 og N3 (lastbil) samt personbiler/busser/autocampere (M1, M2, M3), der skal registreres. Lette køretøjer (kategori L) som f.eks. motorcykler, quads eller trehjulede køretøjer er ikke underlagt kravet om en registrering, og de kan derfor slet ikke registreres.

14-Hvad er Green-Zones-appen?
Green-Zones-appen kan fås til Android og iOS, på smartphone og tablet, eller som web-app på alle Green-Zones' hjemmesider, og den giver brugeren et overblik i realtid over den aktuelle status på alle miljøzoner og alle zoner med forbud mod dieselkøretøjer i Europa. Baggrunden er, at et køretøjs miljømærkater i mange tilfælde slet ikke er gyldige i de mange midlertidige miljøzoner, der typisk indføres afhængigt af vejrsituationen. Med appen kan man både undgå høje bødestraffe og kørselsforbud, og man kan præcist planlægge nye ruter uden om miljøzonerne ved hjælp af appens GIS-kort med zoomfunktion.

15-Har man som firma med flere køretøjer nogle særlige fordele, hvis man bestiller gennem Green-Zones?
Firmaer kan hos os afgive bestillinger på over 50 registreringer til forskellige lande. En bestilling kan også afgives som excel-ark, og man kan sende os registreringsattester i filer på op til 15 MB. Desuden kan vi sende en samlet faktura, og man kan tage personlig kontakt til vores rådgivere på op mod 10 sprog, og f.eks. spørge til status på bestillingen eller afgive hastebestillinger.