Bødestraffe og kontrol af registreringer

I Belgien foretages kontrollen af, om man har tilladelse til at køre ind i en LEZ-miljøzone (Low Emission Zone), ikke blot af politiet, men også i høj grad af intelligente kameraer (Automatic Number Plade Recognition = ANPR).
Disse fastmonterede og mobile kameraer registrerer alle nummerplader og sammenholder oplysningerne med en central database. Hvis ejeren af et køretøj ikke på forhånd har registreret køretøjet, eller hvis ejeren af et køretøj med en forbudt registreringsklasse ikke har købt dispensation i form af en miljøbillet, så får ejeren en bøde på mellem 150 € og 350 € sendt med posten ca. 10 dage senere. I tilfælde af gentagne overtrædelser kan straffen forhøjes.

Hvis der konstateres en overtrædelse af loven, får køretøjets ejer først en besked med oplysninger om strafudmålingen, og hvori myndighederne forklarer de nærmere detaljer. Derefter får køretøjets ejer yderligere et brev indeholdende selve bødestraffen.

For udenlandske køretøjer kan det vare lidt længere, før en bøde bliver udstedt, da køretøjets ejer først skal identificeres via andre nationale databaser i EU. Men alle bøder, der udstedes i belgiske LEZ-miljøzoner, vil blive opkrævet inden for EU, da straffen i alle tilfælde er højere end EU's fastlagte bagatelgrænse på 80 €, og derfor også bliver opkrævet på tværs af EU-grænser iht. den nyeste EU-lovgivning.