Miljøzone Gent - Belgien

Miljømærkatens gyldighed i dag, 16.12.2018

Der er intet forvarsel.

Miljøzone Gent

Byen Gent har med virkning fra 01.01.2017 bekendtgjort, at hele Gents bymidte fra 01.01.2020 bliver en Low Emission Zone (LEZ) samtidigt med, at der indføres en generel hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Fra og med denne dato må køretøjer, der har en stor udledning af skadelige stoffer, ikke længere køre i miljøzonen.
Miljøzonens grænser udgøres af ringvejen R40, der forløber rundt om bymidten. Rute N430, der krydser byen, samt tilkørselsvejene B401 og N422 til sydparkeringspladsen i bymidten er undtagede for miljøzonereglerne og må gerne benyttes.

LEZ Gent er permanent gyldig, dvs. 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen – også på søn- og helligdage. LEZ'en har betydning for samtlige køretøjskategorier undtaget knallerter og motorcykler. Dermed har zonen altså betydning for kategori M (personkørsel med personbil, minivan, bus og rejsebus), kategori N (godstransport) med varevogne og lastbiler samt kategori T (land- og skovbrugskøretøjer) på hjul, der bruges som trækkraft.
Kørselsforbuddet gælder benzinkøretøjer fra kategori 0 og 1 samt dieselkøretøjer fra EURO-kategori 0 til 3. Dieselkøretøjer fra EURO-kategori 4 må i en overgangsperiode gerne køre i zonen, hvis der på forhånd er købt en miljøbillet. Knallerter og motorcykler i kategori L er ikke underlagt kørselsforbuddet.

St. Michaels Bro, Gent – miljøzone

Veteranbiler, der er yngre end 40 år, må ikke køre i zonen. Veteranbiler, der er ældre end 40 år, må gerne køre i zonen med en miljøbillet. Handicapkøretøjer (fra Belgien) får dispensation. I denne forbindelse gælder der endnu ingen regler for udenlandske køretøjer.

Det er allerede besluttet, at man i 2025 strammer reglerne, så køretøjer med stor udledning ligeledes udelukkes, så byens luftkvalitet kan forbedres yderligere.

Der bliver brugt ANPR-kameraer til at overvåge, om reglerne overholdes. Hvilke køretøjer med hvilken registrering og EURO-norm, der må køre i LEZ Gent, kan man se under menupunktet Gent-miljømærkat.

Her kan du bestille registreringstjeneste for miljøzonerne i Belgien

Oversigt i tabelform over Miljøzone Gent

Miljøzonens navn:
Miljøzone Gent - Belgien
Miljøzonen bekendtgjort den:
01.01.2017
Miljøzonen indføres fra:
01.01.2020 Formentligt 01.01.2020
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle registreringspåbud:
Personbil (M1), Autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Tung varevogn (N2), Lastbil (N2), Tung lastbil (N3) og Land- eller skovbrugskøretøj (T)
Registreringskategorier tilladte fra 01.01.2020:
(se registry-miljømærkatens klassificeringskategorier).
Stramning af reglerne for registreringskategorier:
Kørselsforbud i perioden 2020-2024: Dieselkøretøjer fra lastbilkategorierne N1, N2, N3, busser fra kategorierne M2, M3 samt personbiler fra kategori M1 og autocampere i kategori M1 med EURO-norm 0-3. Benzinkøretøjer med EURO-norm 0 og 1. Undtagelser: Se punktet Særregler. Fra 2025 kun EURO 6-dieselkøretøjer samt benzinkøretøjer med EURO-norm 3-6.
Kørselsforbud (midlertidigt):
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (permanent):
Vides endnu ikke
Bødestraf:
150-350 euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker kun kommunen Gent og byens centrum. Området afgrænses af ringvej R40, der i sig selv ikke er dækket af kørselsforbuddet. Desuden er rute N430, som krydser miljøzonen, undtaget. Dette gælder også for motorvej B401, E17's afkørsel mod centrum, samt tilkørselsvejen N422 mod Koning Albert I Park.
Særlige forhold og regler:
Registreringskategori 2/3 må mod ekstra betaling undtagelsesvist gerne køre ind i zonen med en miljøbillet, der er gyldig i et begrænset tidsrum. Veteranbiler over 40 år kan også få en miljøbillet. Priser og gyldighedsperiode er endnu ikke offentliggjort. Dieselkøretøjer fra EURO-kategori 3 med eftermonteret partikelfilter behandles ikke som EURO-kategori 4. Kategori L (lette køretøjer som f.eks. motorcykler) er ikke underlagt en registreringspligt.
Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser:
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent; gentinfo@stad.gent
Kørselsforbud i perioden 2020-2024:
Dieselkøretøjer fra lastbilkategorierne N1, N2, N3, busser fra kategorierne M2, M3 samt personbiler fra kategori M1 og autocampere i kategori M1 med EURO-norm 0-4. Benzinkøretøjer med EURO-norm 0 og 1. Undtagelser: Se punktet Særregler.