Registreringsreglerne i Bruxelles

Billede: Registreringskategori 4 – Kørsel uden miljøbillet

Ved kørsel ind i LEZ (Low Emission Zone) Bruxelles skelner Green-Zones mellem to registreringskategorier, nemlig mellem EURO-kategorier med mindre skadelig udstødning samt ældre EURO-kategorier med mere skadelig udstødning. På Registry-miljømærkaten, der er blevet udviklet for at give dig en bedre oversigt over zonereglerne i hele Belgien, vises kategorierne ved hjælp af tallene 2 og 4.
Region Bruxelles har besluttet, at de køretøjer, der belaster miljøet mest, fra år 2018 ikke længere må køre i ind i LEZ-miljøzonen, og forbydes dermed kørsel.
Kun i enkelte tilfælde kan der ansøges om en dispensation til kørsel i LEZ’en i form af en dagsbillet.
Dette gælder i første omgang gamle dieselkøretøjer med EURO-norm 0,1 eller 2.

Alle køretøjer, der lever op til følgende betingelser (med eller uden tilkøbt miljøbillet), må køre i LEZ Bruxelles.
Køretøjer, der er indregistrerede i Belgien, skal ikke registreres, da disse allerede er opført i den nationale database.

Registreringskategori er i LEZ Bruxelles i 2019

Billede: Registreringskategori 2 – Kørsel kun med miljøbillet (kun dagsbillet)

Registreringskategori 4 – Kørsel uden miljøbillet
Til registreringskategori 4 hører: benzinkøretøjer, LPG-køretøjer eller naturgaskøretøjer med EURO-norm 2-6 samt dieselkøretøjer med EURO-norm 3-6.

Registreringskategori 2 – Kørsel kun med en dagsbillet
Til registreringskategori 2 hører: benzinkøretøjer, LPG-køretøjer eller naturgaskøretøjer med EURO-norm 0-1 samt dieselkøretøjer med EURO-norm 0-2.

Bestilling af registry-miljømærkat til LEZ Bruxelles

Den 01.01.2018 trådte LEZ Bruxelles i kraft. Registrering har kunnet gennemføres siden slutningen af juli 2018.
Fra og med den 1. oktober 2018 bliver der tildelt en bødestraf på 150 euro, hvis man ikke registrer køretøjet. Hvis køretøjet ikke overholder adgangskriterierne til LEZ’en straffes det med bøde på 350 euro.

Dagpas til LEZ Bruxelles i 2019

Registreringskategori 4 – Til denne kategori er en miljøbillet ikke nødvendig.

Registreringskategori 2 – Til denne kategori fås en miljøbillet kun som speciel dagsbillet til tidsrummet 0-24 og derefter til kl. 6 på den følgende dag.

Hvem kan få hvilken miljømærkat – Klassificering af køretøjstyper og EURO-klasser i LEZ Bruxelles i 2019

I følgende tabeloversigt kan man se, hvilken typer køretøjer fra hvilke EURO-kategorier, der kan få de forskellige registry-miljømærkater til LEZ Bruxelles i 2019.

Den violette registry-miljømærkat er bevis på en registrering i LEZ’en uden krav om en miljøbillet. Den røde registry-miljømærkat er bevis på registrering i LEZ’en med en miljøbillet.