Registreringsreglerne i Bruxelles

Billede: Registreringskategori 4 – Kørsel uden miljøbillet

Ved kørsel ind i LEZ (Low Emission Zone) Bruxelles skelner Green-Zones mellem to registreringskategorier, nemlig mellem EURO-kategorier med mindre skadelig udstødning samt ældre EURO-kategorier med mere skadelig udstødning. På Registry-miljømærkaten, der er blevet udviklet for at give dig en bedre oversigt over zonereglerne i hele Belgien, vises kategorierne ved hjælp af tallene 2 og 4.
For år 2018 (01.01.2018-31.12.2018) har Bruxelles besluttet, at de køretøjer, der belaster miljøet mest, enten forbydes kørsel i LEZ'en eller kun må køre ind i zonen mod ekstra betaling i form af den endags-tilladelse, som vi kalder "miljøbillet" på vores hjemmeside. Dette gælder i første omgang gamle dieselkøretøjer med EURO-norm 0 eller 1.

Alle køretøjer, der lever op til følgende betingelser (med eller uden tilkøbt miljøbillet), må køre i LEZ Bruxelles.
Belgiere og hollændere skal ikke registrere sig, fordi de allerede er registrerede i den nationale database.

Registreringskategori er i LEZ Bruxelles i 2018

Billede: Registreringskategori 2 – Kørsel kun med miljøbillet (kun dagsbillet)

Registreringskategori 4 – Kørsel uden miljøbillet
Til registreringskategori 4 hører: benzinkøretøjer, LPG-køretøjer eller naturgaskøretøjer med EURO-norm 0-6 samt dieselkøretøjer med EURO-norm 2-6.

Desuden hører følgende køretøjer også under denne kategori: Eldrevne køretøjer, køretøjer med brintmotor samt plugin-hybridkøretøjer med en maks. CO2-udledning på 50 g/km.

Registreringskategori 2 – Kørsel kun med en dagsbillet
Til registreringskategori 2 hører: dieselkøretøjer med EURO-norm 0 og 1.

Bestilling af registry-miljømærkat til LEZ Bruxelles

Bemærk: LEZ-miljøzonen i Bruxelles indføres den 01.01.2018. Bystyret i Bruxelles har dog besluttet, at de første 7 måneder er en prøveperiode, hvor det ikke er nødvendigt - og i første omgang heller ikke muligt - at registrere sit køretøj. En registrering i LEZ Bruxelles er derfor først obligatorisk efter 01.08.2018.

Dagpas til LEZ Bruxelles i 2018

Registreringskategori 4 – Til denne kategori er en miljøbillet ikke nødvendig.

Registreringskategori 2 – Til denne kategori kan en miljøbillet efter planen kun købes som speciel dagsbillet i tidsrummet 0-24. Yderligere detaljer om betingelserne for miljøbilletten offentliggøres i 2018. På grund af en overgangsperiode kan en miljøbillet først købes fra den 01.10.2018.

Hvem kan få hvilken miljømærkat – Klassificering af køretøjstyper og EURO-klasser i LEZ Bruxelles i 2018

I følgende tabeloversigt kan man se, hvilken typer køretøjer fra hvilke EURO-kategorier, der kan få de forskellige registry-miljømærkater til LEZ Bruxelles i 2018.

Den violette registry-miljømærkat er bevis på en registrering i LEZ’en uden krav om en miljøbillet. Den røde registry-miljømærkat er bevis på registrering i LEZ’en med en miljøbillet.