Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Miljøzonerne

LEZ-miljøzoner i Belgien

Forstør kortet over zonen
Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

For at leve op til de europæiske retningslinjer har den belgiske regering siden slutningen af 2015 udformet rammebetingelser for at landets byer og kommuner/region kan oprette miljøzoner, så EU's grænseværdier for de skadelige stoffer, som borgerne udsættes for, ikke overskrides.

Miljøzonerne i Belgien kaldes for LEZ, hvilket er den engelske forkortelse for Low Emission Zones. LEZ-miljøzonernes grænser er markerede med dertil hørende færdselstavler.
LEZ'erne fastlægges af de respektive byer og kommuner eller regioner, og køretøjer må kun passere grænsen, hvis de på forhånd er blevet registreret.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at køretøjer, der er indregistrerede i Belgien, ikke skal ikke registreres, da disse allerede er opført i den nationale database. Hollandske køretøjer fra Region Flandern er ligeledes undtagede fra registreringen. Fra og med 2019 skal hollandske køretøjer heller ikke længere registreres til LEZ Bruxelles.

Uofficiel undertavle
Uofficiel undertavle

Kørsel i en LEZ er kun muligt med køretøjer, der er mindre forurenende. Det er de enkelte byer/kommuner eller regioner i Belgien, der med deres egne regler bestemmer, hvilke EURO-klasser og brændstoftyper, der må køre i zonerne, og hvilke der ikke må. Derfor skal der foretages en registrering af køretøjet til hver LEZ i de enkelte byer.

Overvågningen af køretøjerne og deres registreringer foregår med intelligente ANPR-kameraer (Automatic Number Plate Recognition), og optagelserne samkøres med oplysninger fra en central database i de enkelte LEZ'er.
Hvis systemet kan konstatere, at et køretøj mangler at blive registreret, eller at der ikke er købt en dispensation (Miljøbilletter/dagpas), bliver der inden for 10 tage udstedt et bødeforlæg på op til 350 euro.

 

 

 

Her kan du bestille registreringstjeneste for miljøzonerne i Belgien