Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Miljøzonerne Gent LEZ
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Gent

Byen Gent har med virkning fra 01.01.2017 bekendtgjort, at hele Gents bymidte fra 01.01.2020 bliver en Low Emission Zone (LEZ) samtidigt med, at der indføres en generel hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Fra og med denne dato må køretøjer, der har en stor udledning af skadelige stoffer, ikke længere køre i miljøzonen.
Miljøzonens grænser udgøres af ringvejen R40, der forløber rundt om bymidten. Rute N430, der krydser byen, samt tilkørselsvejene B401 og N422 til sydparkeringspladsen i bymidten er undtagede for miljøzonereglerne og må gerne benyttes.

LEZ Gent er permanent gyldig, dvs. 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen – også på søn- og helligdage. LEZ'en har betydning for samtlige køretøjskategorier undtaget knallerter og motorcykler. Dermed har zonen altså betydning for kategori M (personkørsel med personbil, minivan, bus og rejsebus), kategori N (godstransport) med varevogne og lastbiler samt kategori T (land- og skovbrugskøretøjer) på hjul, der bruges som trækkraft.
Kørselsforbuddet gælder benzinkøretøjer fra kategori 0 og 1 samt dieselkøretøjer fra EURO-kategori 0 til 3. Dieselkøretøjer fra EURO-kategori 4 må i en overgangsperiode gerne køre i zonen, hvis der på forhånd er købt en miljøbillet. Knallerter og motorcykler i kategori L er ikke underlagt kørselsforbuddet.

Veteranbiler, der er yngre end 40 år, må ikke køre i zonen. Veteranbiler, der er ældre end 40 år, må gerne køre i zonen med en miljøbillet. Handicapkøretøjer (fra Belgien) får dispensation. I denne forbindelse gælder der endnu ingen regler for udenlandske køretøjer.

Det er allerede besluttet, at man i 2025 strammer reglerne, så køretøjer med stor udledning ligeledes udelukkes, så byens luftkvalitet kan forbedres yderligere.

Der bliver brugt ANPR-kameraer til at overvåge, om reglerne overholdes. Hvilke køretøjer med hvilken registrering og EURO-norm, der må køre i LEZ Gent, kan man se under menupunktet Gent-Certificate.

Her kan du bestille registreringstjeneste for miljøzonerne i Belgien

Oversigt i tabelform over Miljøzone Gent

Miljøzonens navn:
Miljøzone Gent - Belgien
Miljøzonen er indført den:
01.01.2020 Formentligt 01.01.2020
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
150-350 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker kun kommunen Gent og byens centrum. Området afgrænses af ringvej R40, der i sig selv ikke er dækket af kørselsforbuddet. Desuden er rute N430, som krydser miljøzonen, undtaget. Dette gælder også for motorvej B401, E17's afkørsel mod centrum, samt tilkørselsvejen N422 mod Koning Albert I Park.