Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Registreringen

Registreringen af køretøjer i de belgiske LEZ

Registreringscertifikatet (REG-Certificate) er udviklet af Green-Zones og er ikke en officiel miljømærkat.

De miljøzoner (LEZ Low Emission Zone), der er indført i Belgien, kræver, at køretøjer er registrerede inden kørsel i zonen. Registreringen har til formål at afprøve, om køretøjets EURO-kategori (sammenholdt med datoen for køretøjets førstegangsregistrering) har lov til at køre i den respektive zone.
Alle køretøjer, der ikke er indregistrerede i Belgien, skal registreres. Der gælder en undtagelse for hollandske køretøjer, og disse skal ikke længere registrere sig i Flandern (f.eks. Antwerpen). Fra og med 2019 skal de hollandske køretøjer heller ikke længere registreres til LEZ Bruxelles.

Registreringen skal foretages separat i hver By, kommune, region, da der gælder mange forskellige regler i de forskellige LEZ’er. Hvis det viser sig, at et køretøjs EURO-kategori efter registreringen alligevel ikke lever op LEZ’ens krav og derfor ikke må køre i zonen, kan man under visse betingelser alligevel få lov til at køre i zonen, hvis man desuden køber en miljøbillet/dagpas.

Registreringen af et køretøj gælder kun i et bestemt tidsrum i en LEZ. Derefter skal køretøjet registreres igen. Hver LEZ har sine egne regler for, hvilke køretøjer med hvilken brændstoftype, der skal registreres hvornår, og disse regler kan du finde på vores hjemmeside under de respektive LEZ’er.

Alt afhængigt af LEZ strammes adgangsbetingelserne enten hvert år eller hver 3.-4. år. Når det sker, hæves kravene til EURO-normen, og man skal registrere køretøjet igen og muligvis også tilkøbe en miljøbillet/dagpas.

I modsætning til Flandern/Antwerpen er registreringen i Region Bruxelles gyldig i 3 år ad gangen. Dette betyder dog ikke, at man må køre ind i zonen i samtlige 3 år.
Man skal hver eneste gang være opmærksom på adgangskriterierne, og under visse omstændigheder skal man desuden købe en dagsbillet.

REG-Certificate systematiserer regler og miljøbilletter i forskellige LEZ’er ud fra de samme EURO-kategorier

På grund af de forskellige regler og forskrifter til EURO-kategorierne i de forskellige byer/kommuner/region og deres LEZ, kan det med andre ord føre til forskellige kørselsforbud for køretøjstyperne.
Eftersom man skal registrere sig separat i hver LEZ (Low Emission Zone) og ikke kan bruge hverken registrering eller miljøbillet i flere LEZ’, og fordi LEZ’erne desuden alle har forskellige regler, medfører de belgiske miljøzoner en risiko for høje straffe til udenlandske køretøjer, hvis man ikke kender reglerne.

For at kunne gennemskue junglen af forskellige regler og for at give et systematisk, sammenligneligt overblik over, hvilke køretøjer med hvilken EURO-norm, der må køre ind i de forskellige LEZ’er med eller uden miljøbillet på de forskellige tidspunkter, er det belgiske REG-Certificate blevet udviklet.

Green-Zones sender kunden et REG-Certificate som bevis på kundens registrering og den eventuelt tilkøbte miljøbillet/dagpas. Man har ikke pligt til at sætte mærkaten fast på køretøjet. Det anbefales dog, at man opbevarer REG-Certificate i køretøjet, da den gyldighedsperiode, der er trykt på mærkaten, kan dække i helt op til 5 år.

Her kan du bestille registreringstjeneste for miljøzonerne i Belgien