Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
dk Registreringen Bruxelles REG-Cert

Registreringsreglerne i Bruxelles

Region Bruxelles har besluttet, at de køretøjer, der belaster miljøet mest, fra år 2018 ikke længere må køre i ind i LEZ-miljøzonen, og forbydes dermed kørsel.
Kun i enkelte tilfælde kan der ansøges om en dispensation til kørsel i LEZ’en i form af en dagsbillet.
Dette gælder i første omgang gamle dieselkøretøjer med EURO-norm 0,1 eller 2 og Benzinkøretøjer EURO 0-1.

Alle køretøjer, der lever op til følgende betingelser (med eller uden tilkøbt miljøbillet), må køre i LEZ Bruxelles.
Køretøjer, der er indregistrerede i Belgien, skal ikke registreres, da disse allerede er opført i den nationale database. Der er ligeledes heller ikke nødvendigt at registrere køretøjer, der er indregistreret i Holland. Veteranbiler, der er indregistrerede i Belgien, og som er ældre end 30 år, skal heller ikke registreres.

LEZ Bruxelles i 2020-2021

Kørsel uden miljøbillet, men med registrering
Benzinkøretøjer, LPG-køretøjer eller naturgaskøretøjer med EURO-norm 2-6 samt dieselkøretøjer med EURO-norm 4-6.

Kørsel kun med en dagsbillet og registrering
Benzinkøretøjer, LPG-køretøjer eller naturgaskøretøjer med EURO-norm 0-1 samt dieselkøretøjer med EURO-norm 0-3.

Registreringscertifikatet (REG-Certificate) er udviklet af Green-Zones og er ikke en officiel miljømærkat.

Bestilling af et REG-Certificate til LEZ Bruxelles

Den 01.01.2018 trådte LEZ Bruxelles i kraft. Registrering har kunnet gennemføres siden slutningen af juli 2018.
Fra og med den 1. oktober 2018 bliver der tildelt en bødestraf på 150 euro, hvis man ikke registrer køretøjet. Hvis køretøjet ikke overholder adgangskriterierne til LEZ’en straffes det med bøde på 350 euro.

Dagpas til LEZ Bruxelles

Et REG-Certificate er først og fremmest en registrering af et køretøj, så køretøjet må køre ind i en LEZ Low Emission Zone.Det har i den forbindelse betydning, om det drejer sig om registreret kørsel med eller uden tilkøb af en ekstra miljøbillet/dagsbillet. Der kan tilkøbes en miljøbillet, som kan udstedes med en gyldighed i et længere tidsrum eller med en gyldighed på blot én dag.Dermed eksisterer følgende muligheder:

  • REG-Certificate: registrering af kørsel
  • REG-Certificate: registrering af kørsel plus en miljøbillet med gyldighed i udvalgte tidsrum
  • REG-Certificate: registrering af kørsel plus en miljøbillet med gyldighed i form af en dagsbillet

Hvem må køre ind hvornår?

I den følgende oversigtstabel kan du se, hvornår hvilke køretøjstyper fra hvilken EURO-kategori og med hvilken brændstoftype, må køre.