Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Achtergrondinformatie Stikstof en fijnstof

Het doel van de LEZ-milieuzones

Het invoeren van de LEZ-milieuzones heeft vooral als doel om de roet-, fijnstof- en stikstofoxidewaarden in steden te laten dalen.
Roet, fijnstof en stikstofoxide wordt voornamelijk door oude dieselvoertuigen geproduceerd. Daardoor zijn krijgen deze voertuigen steeds meer met beperkingen te maken.

Volgens een haalbaarheidsstudie van de stad Antwerpen zal bijvoorbeeld het gevaarlijke fijnstof in de directe omgeving met circa 41% dalen. Het roetgehalte zelfs met 69%. Een maatregel die dus vooral belangrijk is voor de gezondheid van kinderen, oudere en zieke mensen.

Het is de regering natuurlijk duidelijk dat ook verwarmde gebouwen, de industrie en scheepvaart voor het fijnstof en stikstofoxide verantwoordelijk zijn. Daarom werd er ook een actieplan met diverse maatregelen speciaal voor de scheepvaart in de havens gemaakt.