Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Achtergrondinformatie Wetten en uitzonderingen

De wettelijke context in België over de invoering van de LEZ-milieuzone.

Het Vlaamse Gewest
De grondslag voor de invoering van milieuzones op het Vlaamse gebied van het land is al eind 2015 gemaakt.

Dit is op grond van een Besluit van 27-11-2015 dat op 01-03-2016 van kracht werd. Het decreet regelt dat de milieuzones regionale beslissingen zijn en elke Vlaamse gemeente en stad het recht heeft om een milieuzone in te voeren voor zover deze noodzakelijk is.

p 26-02-2016 volgde een besluit van de Vlaamse regering waarin alle details over de registratie en vastlegging van de verschillende voertuigtypen en hun data van toelating werden vastgelegd. Het besluit 2116 werd op 01-03-2016 van kracht.

De vastlegging en administratie van de gegevens van de geregistreerde voertuigen gebeurt volgens artikel 5 van het decreet van 27-11-2015 op basis van het decreet van 18 juli 2008 over de administratie van elektronische gegevens.
Het opvragen van deze gegevens, de administratie van de databank en de toegang van de gemeente tot bepaalde gegevens uit de databank gebeurt volgens de wet van 8 december 1992 over de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en de afkondiging van 18 juli 2008 over de elektronische administratie van gegevens.

De Regio Brussels
De randvoorwaarden voor de invoering van LEZ-milieuzones in het Brussels Gewest bestaan sinds begin januari 2018.

De redenen hiervan staan in een besluit van 25-1-2018 dat op 2-2-2018 van kracht werd. Het besluit regelt de oprichting van een "zone de basses" (LEZ-zone) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitzonderlijke regelingen voor de plicht van het milieuticket (Het Vlaamse Gewest)

Voor het binnenrijden van een Belgische LEZ (Lage Emissie Zone) is er na een voorafgaande registratie voor enkele voertuigen met oudere euronormen het kopen van een milieuticket verplicht.
De volgende voertuigen zijn een uitzondering op deze regeling:

  • Militaire voertuigen
  • Voertuigen die volgens het decreet voor openbare dienstplicht van 21-12-2012 voor het vervoer van mindervalide personen verantwoordelijk zijn.
  • Voertuigen van reddingsdiensten zoals ambulances, politieauto's, brandweerauto's, etc. (volgens artikel 37 van de wegverkeerswet: voertuigen met een of meerdere blauwe sirenes en een speciale sirene).
  • Mobiele kranen volgens artikel 1 §1.9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
  • Bijzonder transport

Voor voertuigen van mindervalide mensen gelden omvangrijke uitzonderingen voor zover voor deze voertuigen op grond van een te slechte euronorm het aanschaffen van een milieuticket verplicht zou zijn. Als het voertuig echter de registratieklasse 4 heeft is er alleen een registratie nodig.