Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl De registratie

De registratie van voertuigen in Belgische LEZ-zones

Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) is geen officiële milieusticker/vignet.

De in België ingevoerde milieuzones (LEZ Low Emission Zone) vragen bij het binnenrijden een registratie die nagaat of de euroklasse (c.q. de datum van toelating) in de betreffende zone mag rijden.
Elk buitenlands voertuig dat niet in België is toegelaten moet zich registreren. Een uitzondering is van toepassing op Nederlandse voertuigen die zich niet langer in Vlaanderen (bijvoorbeeld Antwerpen) hoeven te registreren. Vanaf 2019 hoeven Nederlandse voertuigen ook voor de LEZ-Brussel niet meer te worden geregistreerd.

De registratie moet in elke stadt/gemeente of regio apart worden gedaan omdat veel LEZ verschillende regels hebben. Als een voertuig na de registratie in een bepaalde LEZ de eisen van een euroklasse niet vervult en daarom normaal niet in de zone mag rijden kan het met het kopen van een extra milieuticket onder bepaalde voorwaarden toch in de zone rijden.

Een registratie voor een voertuig geldt binnen een LEZ alleen voor een bepaalde periode, daarna moet het voertuig zich opnieuw laten registreren. Welk voertuig zich met welke aandrijving in welke periode opnieuw moet registreren wordt in elke LEZ anders geregeld en kan op onze website onder de desbetreffende LEZ worden gevonden. 

Afhankelijk van de LEZ worden de toegangseisen elke 3 tot 4 jaar veranderd. Hiermee stijgen de eisen met betrekking tot de euronorm en moeten verschillende voertuigen opnieuw worden geregistreerd en een extra milieuticket kopen.

In tegenstelling tot Vlaanderen/Antwerpen is de registratie in het Brussels Gewest altijd 3 jaar actief. Dat betekent echter niet dat je 3 jaar in de zone mag rijden.
In elk geval moet er aan de toegangseisen worden voldaan en indien nodig is het aanschaffen van een dagkaart noodzakelijk.

Het REG-Certificate systematiseert bij dezelfde euroklassen verschillende regels en milieutickets in verschillende LEZ

Door de verschillende regelingen en eisen aan euroklassen in verschillende steden/gemeenten of regio en hun LEZ zijn er voor verschillende LEZ in België verschillende rijverboden voor verschillende voertuigtypen mogelijk.
Omdat een registratie in elke LEZ (Low Emission Zone) apart moet worden gedaan en niet op een andere LEZ overdraagbaar is en ook milieutickets voor de desbetreffende LEZ geldt en niet in elke LEZ dezelfde regels gelden is de kans op hoge boetes voor buitenlandse voertuigen die in de Belgische milieuzones per ongeluk zonder registratie rijden erg hoog.

Om door het oerwoud van verschillende verordeningen te kijken en om een systematisch en vergelijkbaar overzicht van verschillende regels te krijgen welk voertuig met welke euronorm op welke tijdstippen met of zonder milieuticket in welke LEZ voor welke periode mag rijden is het Belgische REG-Certificate ontworpen.

Het REG-Certificate wordt als bewijs van de registratie en een eventueel daarbij behorende milieuticket door Green-Zones aan de klant gestuurd. Het aanbrengen van de sticker aan het voertuig is niet verplicht. Wel wordt het aanbevolen om deze in het voertuig te bewaren omdat de REG-Certificate tot wel 5 jaar geldig kan zijn.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen