Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl De registratie REG-Cert Brussel

De registratieregels voor Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald dat de meest vervuilende voertuigen vanaf 2018 niet meer de LEZ Low Emission Zone mogen betreden en dus worden uitgesloten van het verkeer.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen deze een uitzonderlijke toelating in de vorm van een dagkaart aanvragen om in de LEZ te mogen rijden.
Dit betreft alleen nog maar dieselvoertuigen met de euroklassen 0,1 en 2 en Benzinevoertuigen EURO 0-1.

Alle voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen (met of zonder extra betaling voor een milieuticket), mogen in de LEZ van Brussel rijden.
In België geregistreerde voertuigen hoeven zich niet te registreren omdat ze al in de nationale databank staan. Voor in Nederland geregistreerde voertuigen is een registratie ook niet nodig. Ook hoeven in België geregistreerde oldtimers van 30 jaar of ouder niet geregistreerd te worden.

LEZ Brussel in 2020-2021

Toegang tot milieuzone zonder milieuticket maar met registratie
Benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 2-6 en dieselvoertuigen met de euronorm 4-6.

Toegang tot de milieuzone met een dagticket en registratie
Benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 0-1 en dieselvoertuigen met de euronorm 0-3.

Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) is geen officiële milieusticker/vignet.

Bestelling van een REG-Certificate voor de LEZ Brussel

De LEZ Brussel trad in werking op 1-1-2018. Registratie is mogelijk sinds eind juli 2018.
Vanaf 1 oktober 2018 valt bij het ontbreken van een registratie een boete van 150 euro. Het niet voldoen aan de toegangseisen van een LEZ resulteert in een geldboete van 350 euro.

Milieutickets LEZ Brussel

Een REG-Certificate is in de eerste plaats alleen een registratie van een voertuig voor de toegang tot een LEZ Low Emission Zone.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt of het om een geregistreerde toegang van een voertuig met of zonder aankoop van een extra milieuticket/dagkaart gaat. Een milieuticket kan tegen een extra betaling worden gekocht en kan voor verschillende periodes of slechts voor één dag worden uitgegeven. Hierdoor zijn beschikbaar:

  • REG-Certificate: Alleen registratie van de toegang
  • REG-Certificate: Registratie van de toegang plus milieuticket voor verschillende selecteerbare periodes
  • REG-Certificate: Registratie van de toegang plus milieuticket alleen als dagkaart/dagkaart

Wie mag wanneer in de milieuzone rijden?

In de volgende tabel kunt u een overzicht bekijken over welk voertuigtype met welke euroklasse en welk brandstoftype tot wanneer toegang tot de milieuzone heeft.