Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl FAQ en Download

FAQ - veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen rondom de milieuzones in België en de bestelling van de België REG-Certificate:

1-Waarom heb ik verschillende registraties nodig voor verschillende milieuzones in België?
Verschillende steden in België hebben voor de desbetreffende Low Emission Zone (LEZ) verschillende opvattingen over in welk tijdbestek in de toekomst welke voertuigen met welke aandrijvingen niet meer in de zone mogen rijden en welke uitzonderingen er zijn. Het gevolg hiervan is dat elk voertuig zich in elke stad in de bepaalde LEZ-zone moet laten registreren.

2-Waarom bestaat het REG-Certificate?
Het oranje REG-Certificate voor Belgische milieuzones is een door EES European Eco Service GmbH ontwikkeld middel om aan klanten de ingewikkelde regelingen in de verschillende Belgische steden gemakkelijker te laten zien. Verder biedt het REG-Certificate de klant een overzicht van Belgische milieuzones en om zijn voertuig vóór elke rit door de milieuzone opnieuw te laten registreren, maar alleen op een wettelijk verplichte datum.

3-Wat is een milieuticket?
Een milieuticket is de toegang als uitzondering voor een voertuig dat normaal op op grond van een oude euronorm niet meer in de Belgische milieuzone mag rijden. Zulke voertuigen kunnen een tijdelijk ''recht'' krijgen om toch in de milieuzone te mogen rijden. Dit is per milieuzone verschillend. Voorzover is het milieuticker/dagkaart een tijdelijke, begrensde uitzondering in samenhang met een registratie om in een LEZ te mogen rijden.
In Brussel wordt dit milieuticket ook wel als ‘daspas’ aangeduid, terwijl deze in Antwerpen ‘dagticket milieuzone’ genoemd wordt.

4-Moet ik het REG-Certificate op mijn voorruit plakken?
Nee, omdat een registratie via Green-Zones genoeg is om in de desbetreffende milieuzone (Low Emission Zone) te mogen rijden. Het wordt echter aanbevolen het registratiecertificaat altijd tot de afloopdatum in het voertuig te bewaren om ook na langere tijd de naam van de geregistreerde zone en de afloopdatum van de registratie bij de hand te hebben.

5-Ik rij met een huurauto in de Belgische milieuzone, waarop moet ik letten?
Zelfs huurauto's moeten zich registreren. Als de huurauto echter in België is toegelaten is een registratie niet nodig. Let op: Nederlandse huurauto’s hebben geen registratie nodig in Antwerpen. Vanaf 2019 hoeven Nederlandse voertuigen zich niet meer voor de LEZ-Brussel te registreren.

6-Hoe lang is mijn Belgische REG-Certificate geldig?
Omdat het oranje REG-Certificate een door EES European Eco Service GmbH ontwikkelt middel is om klanten de ingewikkelde regelingen in verschillende Belgische steden gemakkelijker te tonen heeft het registratiecertificaat zelf geen wettelijke betekenis. Omdat dit de door Green-Zones voorgenomen service de registratie bevat en de klant de geldigheid van de registratie voor zijn voertuig wordt getoond wordt de geldigheid op het REG-Certificate geprint.

7-Hoeveel kost de Green-Zones registratieservice voor België?
De basiskosten van de door Green-Zones doorgevoerde registratiedienst voor een Belgische milieuzone (Low Emission Zone) bedragen €19,90. De totale kosten hangen echter sterk van het brandstoftype en de euroklasse van het voertuig af, in welke stad u wilt rijden en hoe lang het verblijf met dit voertuig moet zijn.
De vuistregel luidt: Hoe ouder het voertuig is en hoe langer u daarmee in de milieuzone wilt zijn hoe duurder de registratie is, inclusief milieuticket/dagkaart.
De desbetreffende individuele prijs voor de registratie wordt bij de bestelling in onze webshop aan de klant bekend gemaakt.  

8-Hoeveel dagen voordat ik de eerste keer de LEZ-milieuzone betreedt moet ik mijn voertuig bij Green-Zones laten registreren?
Door de meestal lange verwerkingstijden van de lokale registratiebureaus zult u uw voertuig waarschijnlijk 10-12 dagen van te voeren moeten registreren. Het binnenrijden zonder bevestiging van een succesvolle registratie wordt sterk afgeraden.

Hoe lang is de verwerkingstijd voor een registratie en wanneer krijg ik het REG-Certificate?
De algemene lever- en verwerkingstijd van de registratieservice van Green-Zones is doorgaans 3-7 werkdagen. De levering van het REG-Certifcate gaat via e-mail en PDF-bestand.
Naar wens kunt u express optie 1 kiezen die de verwerking van de registratie aanvraag op de volgende werkdag garandeert als deze compleet voor 13.00 uur MET wordt geplaatst. Als er een bevestiging van een succesvolle registratie is dan krijgt de klant in het geval van de gekozen express optie 1 nog op dezelfde dag zijn Registry Sticker. 

10-Welke straf riskeer ik zonder een registratie?
Van toepassing op Vlaanderen/Antwerpen: Als de eigenaar van het voertuig geen registratie of milieukaart heeft, kost de eerste overtreding 150 euro, de tweede 250 euro en elke andere overtreding binnen 12 maanden 350 euro als boete.
Geldt voor de regio Brussel: Als de eigenaar van een voertuig zonder zich in de LEZ te hebben geregistreerd en in de zone rijdt, valt er een boete van 150 euro, op voorwaarde dat hij voldoet aan de criteria van de zone en een boete van 350 euro als hij niet aan deze criteria voldoet.
Volgens een uitspraak van de Belgische instanties hebben de gebruikte Automatic Number Plate Recognition Kameras (ANPR) een juistheidspercentage van meer dan 90%. Gezien dit feit is een registratie sterk aanbevolen.

11-Kan ik na het krijgen van een boete een bezwaar indienen?

Ja, wanneer u een boete heeft gekregen kunt u hiertegen een bezwaar indienen, wanneer u het hier niet mee eens bent. Hiervoor moet u een bezwaarformulier invullen dat bij de boete is gevoegd. Dit formulier moet u ondertekenen en aan de als afzender genoemde stad of de regioo sturen. Het bezwaar moet binnen 30 dagen na de verzenddatum worden ingediend.

12-Ik heb een online bestelling ingediend zonder mijn kentekenbewijs up te loaden. Waarheen moet ik deze nu sturen?
Stuur een kopie van uw kentekenbewijs met daarbij uw bestelnummer per e-mail aan info@lez-belgium.be of per fax aan het volgende adres: +49 (0) 30-398 87 21 29 of aan het volgende adres: EES European Eco Service GmbH. Helmholtzstraße 2-9,10587 Berlin, Deutschland.

13-Moet ik als bestuurder van een motor of quad ook een registratie in Vlaanderen/Antwerpen aanvragen?
Nee. Op dit moment is dit alleen van toepassing voor voertuigen van de klasse T1-T4, N1, N2 en N3 (vrachtwagens) en personenauto's, bussen en campers (M1, M2, M3) verplicht. Brommobielen (klasse L) zoals motoren, quads en driewielers zijn van de verplichting een registratie voor het voertuig te hebben bevrijd en kunnen er ook geen krijgen.

14-Wat is de Green-Zones app?
De Green-Zones app is verkrijgbaar voor smartphones en tablets voor Android en iOS en als web app op alle websites van Green-Zones: de app geeft alle gebruikers een actueel overzicht van de inrijstatus van alle milieuzones en dieselrijverbodszones in Europa. De achtergrond is het feit dat het voertuig met milieustickers of -vignetten in veel gevallen bij tijdelijke, meestal weersafhankelijke wegafsluitingen van de milieuzone hun geldigheid verliezen. Daarmee kunnen hoge boetes door doorrijverboden vermeden worden en met de interactieve kaarten kunnen omleidingen precies geplant worden.

15-Heb ik als ondernemer met een groot aantal voertuigen voordelen wanneer ik bij Green-Zones bestel?
Als ondernemer kunt u bestellingen van meer dan 50 registraties voor verschillende landen bij ons ook als Excel lijst per e-mail sturen. Ook kunt u kentekenbewijzen met een bestandgrootte tot 15MB sturen. Daarnaast kunt u periodieke facturen krijgen en tot in 10 talen met onze klantenservice medewerkers spreken en de status van uw bestelling navragen of bijzonder dringende bestellingen telefonisch plaatsen.