De registratieregels voor Antwerpen

Afbeelding: Registratieklasse 4 - toegang tot milieuzone zonder milieuticket

Bij het binnenrijden van de LEZ Low Emission Zone Antwerpen wordt er onderscheid in drie registratieklassen gemaakt: 2, 3, en 4.
Ook wordt door de stad Antwerpen vastgelegd dat voertuigen die het milieu het zwaarst vervuilen niet of alleen tegen extra kosten en het verkrijgen van een milieusticker in de LEZ mogen rijden. Hierbij gaat het vooral om dieselvoertuigen en oude benzinevoertuigen. Het criterium is de euroklasse van een voertuig.
Alle voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen (met of zonder extra betaling voor een milieuticket), mogen in de LEZ van Antwerpen rijden.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen

Registratieklassen LEZ Antwerpen in 2017-2019

Afbeelding: Registratieklasse 3: Toegang tot milieuzone met verschillende milieutickets

Registratieklasse 4: toegang tot milieuzone zonder milieuticket
Tot registratieklasse 4 behoren benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en dieselvoertuigen met de euronorm 4, 5 en 6.

Daarnaast vallen onder deze categorie agrarische voertuigen met de emissienorm fase IIIa, IIIb en IV (klasse T1-T4), elektrische voertuigen, voertuigen met waterstofaandrijving en plug-inhybrides met maximale C02-uitstoot tot 50 g/km.

Registratieklasse 3: toegang tot milieuzone met tijdelijke milieutickets
Tot registratieklasse 3 behoren dieselvoertuigen met de euronorm 3 en oldtimer ouder van 40 jaar.

Registratieklasse 2: toegang tot de milieuzone met een dagpas
Tot registratieklasse 2 behoren dieselvoertuigen met de euronorm 0-2 en bezinevoertuigen met de euronorm 0.

Milieutickets LEZ Antwerpen in 2017-2019

Afbeelding: Registratieklasse 2: toegang tot milieuzone met milieuticket (alleen dagticket)

Registratieklasse 4: Voor deze klasse is geen milieuticket nodig

Registratieklasse 3: Voor deze klasse is een milieuticket als dagkaart (0-24 uur), weekticket, maandticket, kwartaalticket, halfjaar ticket en jaarticket verkrijgbaar.

Registratieklasse 2: Voor deze klasse is het milieuticket alleen als speciaal dagticket van 0-24 uur plus 6 uur tot de volgende ochtend 6 uur en dit maximaal 8 keer per kalenderjaar beschikbaar.

Let op: voertuigen met invalidenparkeerkaarten moeten zich ook laten registreren en een milieuticket vervangt een parkeerticket niet.

 

 

Wie krijgt welke sticker - Classificatie van voertuigtypen en euroklassen voor LEZ Antwerpen in 2017-2019

In het volgende overzicht in de tabel kunt u zien welk voertuigtype met welke euroklasse welke registratie sticker in de LEZ Antwerpen in 2017-2019 krijgt. De paarse registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ zonder milieuticket. De oranje en rode registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ met milieuticket.