De registratieregels voor Brussel

Afbeelding: Registratieklasse 4 - toegang tot milieuzone zonder milieuticket

Green-Zones verdeelt de voertuigen die in de LEZ (Low Emission Zone) Brussel rijden in twee registratieklassen, schone euroklassen en oudere, vervuilende euroklassen.  De registratiesticker werd ontwikkeld om u een beter overzicht over de toegangsrechten in België te geven. Op de sticker wordt de onderverdeling door de klassen 2 en 4 gekenmerkt.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald dat de meest vervuilende voertuigen vanaf 2018 niet meer de LEZ Low Emission Zone mogen betreden en dus worden uitgesloten van het verkeer.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen deze een uitzonderlijke toelating in de vorm van een dagkaart aanvragen om in de LEZ te mogen rijden.
Dit betreft alleen nog maar dieselvoertuigen met de euroklassen 0,1 en 2.

Alle voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen (met of zonder extra betaling voor een milieuticket), mogen in de LEZ van Brussel rijden.
In België geregistreerde voertuigen hoeven zich niet te registreren omdat ze al in de nationale databank staan.

Registratieklassen LEZ Brussel in 2019

Afbeelding: Registratieklasse 2 - toegang tot milieuzone met milieuticket (alleen dagticket)

Registratieklasse 4 - toegang tot milieuzone zonder milieuticket
Tot registratieklasse 4 behoren benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 2-6 en dieselvoertuigen met de euronorm 3-6.

Registratieklasse 2: toegang tot de milieuzone met een dagticket
Tot registratieklasse 2 behoren benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 0-1 en dieselvoertuigen met de euronorm 0-2.

 

 

Bestelling van een registratie sticker voor de LEZ Brussel

De LEZ Brussel trad in werking op 1-1-2018. Registratie is mogelijk sinds eind juli 2018.
Vanaf 1 oktober 2018 valt bij het ontbreken van een registratie een boete van 150 euro. Het niet voldoen aan de toegangseisen van een LEZ resulteert in een geldboete van 350 euro.

Milieutickets LEZ Brussel in 2019

Registratieklasse 4: Voor deze klasse is geen milieuticket nodig

Registratieklasse 2: Voor deze klasse is een milieuticket alleen als speciale dagkaart voor 0-24 uur en tot 6 uur op de volgende dag beschikbaar.

Wie krijgt welke Registry-Sticker - Classificatie van voertuigtypen en euroklassen voor LEZ Brussel in 2019

In het volgende overzicht in de tabel kunt u zien welk voertuigtype met welke euroklasse welke registratie sticker in de LEZ Brussel in 2019 krijgt.

De paarse registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ zonder milieuticket. De rode registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ met milieuticket.