De registratieregels voor Gent

Afbeelding: Registratieklasse 4 - toegang tot milieuzone zonder milieuticket

Bij het binnenrijden van de LEZ Low Emission Zone Gent wordt er onderscheid in drie registratieklassen gemaakt: 2, 3, en 4.
Ook wordt door de stad Gent vastgelegd dat dieselvoertuigen die het milieu het zwaarst vervuilen niet of alleen tegen extra kosten en het verkrijgen van een milieusticker in de LEZ mogen rijden. Dit betreft in de eerste fase 2020-2024 ook al dieselvoertuigen die nog niet zo oud zijn als zeer oude benzinevoertuigen. Het criterium is de euroklasse van een voertuig.
Alle voertuigen die aan de volgende toelatingseisen voor de periode 2020-2024 voldoen mogen in de LEZ Gent rijden.

Registratieklassen LEZ Gent in 2020-2024

Afbeelding: Registratieklasse 3: Toegang tot milieuzone met verschillende milieutickets

Registratieklasse 4: toegang tot milieuzone zonder milieuticket
Tot registratieklasse 4 behoren benzinevoertuigen, lpg-voertuigen of aardgasvoertuigen met de euronorm 2, 3, 4, 5 en 6 en dieselvoertuigen met de euronorm 5 en 6.

Daarnaast vallen onder deze categorie agrarische voertuigen met de emissienorm fase IIIa, IIIb en IV (klasse T1-T4), elektrische voertuigen, voertuigen met waterstofaandrijving en plug-inhybrides met maximale C02-uitstoot tot 50 g/km.

Registratieklasse 3: toegang tot milieuzone met tijdelijke milieutickets*
Tot registratieklasse 3 behoren dieselvoertuigen met de euronorm 4 en oldtimers ouder dan 40 jaar.

* Details worden vanaf 09-2018 bekend gemaakt.

Milieutickets LEZ Gent in 2020-2024

Registratieklasse 4 - Voor deze klasse is geen milieuticket nodig

Registratieklasse 3 - Voor deze klasse is waarschijnlijk een milieuticket verkrijgbaar*

Registratieklasse 2 - Voor deze klasse is waarschijnlijk geen milieuticket verkrijgbaar*

Let op: voertuigen met invalidenparkeerkaarten moeten zich ook laten registreren en een milieuticket vervangt een parkeerticket niet.

* Details worden vanaf 09-2019 bekend gemaakt.

Wie krijgt welke sticker - Classificatie van voertuigtypen en euroklassen voor LEZ Gent 2020-2024

In het volgende overzicht in de tabel kunt u zien welk voertuigtype met welke euroklasse welke registratie sticker in de LEZ Gent in 2020-2024 krijgt. De paarse registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ zonder milieuticket. De oranje en rode registratie sticker is een bewijs voor een registratie in een LEZ met milieuticket.