Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Milieuzones

LEZ milieuzones in België

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Om de Europese richtlijnen aan te houden heeft de Belgische regering sinds eind 2015 ingevoerd dat steden en gemeenten of regionen in het land milieuzones mogen invoeren om daarmee de door de EU voorgeschreven grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht aan te kunnen houden en daarmee burgers te kunnen beschermen.

Milieuzones worden in België LEZ genoemd, dit is een afkorting van het Engelse Low Emission Zone. Het begin en het einde van een LEZ-milieuzone gaat gepaard met een speciaal verkeersbord.
De grenzen van elke LEZ zijn door de betreffende stad of gemeente of regio's vastgelegd en mogen alleen gebruikt worden als het voertuig vooraf geregistreerd is.
Het is belangrijk om te weten dat voertuigen die in België zijn toegelaten niet geregistreerd hoeven te worden omdat ze al in de nationale databank staan. Nederlandse voertuigen hoeven zich in de regio Vlaanderen ook niet te registreren. Vanaf 2019 hoeven Nederlandse voertuigen ook niet meer voor de LEZ-Brussel te worden geregistreerd.

Onderbord niet officieel
Onderbord niet officieel

Het is alleen mogelijk om met schone voertuigen in een LEZ te rijden. Welke euroklassen en brandstoftypen schoon zijn en welke niet bepaalt elke stad/gemeente of regio's in België in hun LEZ met eigen regels zelf. Daarom moet men zich in elke LEZ apart registreren.

De controle van registratie wordt gedaan door intelligente ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition), die de kentekens met de centrale databank van de LEZ vergelijkt.
Als het systeem vaststelt dat er geen registratie is gedaan of er geen uitzondering (milieuticket/dagkaart) is verkregen wordt er binnen 10 dagen een boete van 350 euro uitgeschreven.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen