Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Milieuzones Antwerpen LEZ
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Antwerpen

De stad Antwerpen heeft op 01-02-2017 in de gehele binnenstad en een deel van de wijk Linkeroever een Low Emission Zone (LEZ) ingevoerd Er is besloten om de LEZ in meerdere etappes te verscherpen. De eerste etappe is 2017-2019, hierin mogen voertuigen met hoge uitstoot van schadelijke stoffen niet meer in de milieuzone rijden.
Vanaf 2020 en 2025 worden in de tweede etappe de toegangseisen voor de milieuzone verder aangescherpt om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren.

De grenzen van de LEZ Antwerpen worden gevormd door de binnenstad van Antwerpen en een deel van de wijk Linkeroever (tussen de E17, park & ride Linkeroever en het Sint-Annabos). De milieuzone strekt zich uit over 20km², waarin ca. 200.000 mensen wonen.

De LEZ Antwerpen is permanent en geldt dus 24 uur en 7 dagen per week, ook op zondag en vakantiedagen. De LEZ regelt de toegang voor verschillende voertuigtypen, met uitzondering van kleine motorrijwielen en motoren. Het gaat hierbij om de categorie M (personenvoertuigen als personenauto's, kleine bussen, bussen, reisbussen, categorie N (goederentransport) met bestelwagens en vrachtwagens, categorie T (land- en bosbouw) en trekkers op wielen.

In de eerste fase, van 2017 tot 2019, is er een rijverbod voor benzinevoertuigen van de klasse 0 en dieselvoertuigen van de euroklasse 0 tot 3. Dieselvoertuigen van de euroklasse 0 tot 3 mogen alleen nog maar met een milieuticket rijden. Brommers en motorfietsen van klasse L hebben deze eis niet.

Oldtimers jonger dan 40 jaar mogen niet in de milieuzone rijden. Ouder dan 40 jaar moeten een milieuticket hebben. Binnenlandse voertuigen van invaliden krijgen een uitzondering.

De controle van de voorgeschreven regels loopt met behulp van ANPR-camera's. Welke voertuigen met welke registratie en euronorm in de LEZ Antwerpen mogen rijden kunt u onder het kopje Certificate Antwerpen vinden.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen

Overzicht in tabel over de milieuzone Antwerpen

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Antwerpen - België
Milieuzone geldig sinds:
01-02-2017
Soort milieuzone:
Altijd geldig, 00:00-24:00 uur
Boetes :
150-350 €
Gebied van de milieuzone:
De gehele binnenstad en een deel van de wijk Linkeroever (tussen de E17, de park & ride Linkeroever en het Sint-Annabos) zal deel zijn van de milieuzone. De milieuzone strekt zich uit over 20km², waarin ca. 200.000 mensen wonen.