Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Milieuzones Gent LEZ
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Gent

De stad Gent heeft op 01-01-2017 bekend gemaakt dat op 01-01-2020 het gehele stadscentrum van Gent als Low Emission Zone (LEZ) ingevoerd zal worden en er een algemeen snelheidslimiet van 30 km/u zal gelden. Vanaf deze datum mogen voertuigen met hoge uitstoot van schadelijke stoffen niet meer in de milieuzone rijden.
De ring R40 die zich rond de binnenstad bevindt vormt de grens van de milieuzone. De door het centrum lopende N430 en toegangswegen B401 en N422 naar de zuidelijke parkeerplaats in het centrum vormen een uitzondering.

De LEZ Gent is permanent en geldt dus 24 uur en 7 dagen per week, ook op zondag en vakantiedagen. De LEZ regelt de toegang voor verschillende voertuigtypen, met uitzondering van kleine motorrijwielen en motoren. Onder de regeling vallen ook categorie M (personenvervoer met personenauto's, kleine bussen, bussen en reisbussen, categorie N (goederentransport) met bestelbus en vrachtwagens en categorie T (voertuigen uit de bos- en landbouw) met trekker op wielen.
Er geldt een rijverbod voor benzinevoertuigen van de klasse 0 en 1 en dieselvoertuigen van de euroklasse 0 tot 3. Dieselvoertuigen van de euroklasse 4 mogen alleen nog maar met een milieuticket rijden. Brommers en motorfietsen van klasse L hebben deze eis niet.

Oldtimers jonger dan 40 jaar mogen niet in de milieuzone rijden. Ouder dan 40 jaar moeten een milieuticket hebben. Binnenlandse voertuigen van invaliden krijgen een uitzondering. Er is nog geen regeling gemaakt voor in het buitenland geregistreerde voertuigen.

Vanaf 2025 zal er een verscherping van de regeling doorgevoerd worden waarin meer voertuigen met hoge emissies van de milieuzone zullen worden uitgesloten waarmee de luchtkwaliteit verbeterd zal moeten worden.

De controle van de voorgeschreven regels loopt met behulp van ANPR-camera's. Welke voertuigen met welke registratie en euronorm in de LEZ Gent mogen rijden kunt u onder het kopje Certificate Gent vinden.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen

Overzicht in tabel over de milieuzone Gent

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Gent - België
Milieuzone geldig sinds:
01-01-2020
Soort milieuzone:
Altijd geldig, 00:00-24:00 uur
Boetes :
150-350 €
Gebied van de milieuzone:
Alleen de gemeente Gent, het centrum van de stad. Het gebied heeft als grens de stadsring R40, die zelf geen deel van de milieuzone uitmaakt. Hetzelfde geldt voor de N430 die door de milieuzone loopt, de autosnelweg B401, uitrit E17 die door het centrum loopt en de uitrit N422 die naar het Koning Albertpark loopt.