Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Milieuzones LEZ Mechelen
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Mechelen

De gemeente Mechelen, die zich ongeveer 20 km zuidelijk van Antwerpen bevindt, zal in de zomer van 2020 een LEZ Low Emission Zone invoeren.

De gemeente Mechelen heeft een oppervlakte van 65,2 km² en heeft rond 86.000 inwoners. Het invoeren van de LEZ Mechelen wordt samen met de buurgemeente Willebroek onderzocht.

Rond juli 2020 zullen meer details over de betreffende milieuzone bekend worden gemaakt. Ook zal er meer informatie bekend worden gemaakt over welke eisen aan de toegang tot de milieuzone zullen worden gesteld en wat het planning voor de invoering van de LEZ is.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen