Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
nl Milieuzones LEZ Willebroek
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Willebroek

De gemeente Willebroek, die zich ongeveer 15 km zuidelijk van Antwerpen bevindt, zal in de zomer van 2020 een LEZ Low Emission Zone invoeren.

De gemeente Willebroek heeft een oppervlakte van 27,4 km² en heeft rond 26.000 inwoners. Het invoeren van de LEZ Willebroek wordt samen met de buurgemeente Mechelen onderzocht.

Rond juli 2020 zullen meer details over de betreffende milieuzone bekend worden gemaakt. Ook zal er meer informatie bekend worden gemaakt over welke eisen aan de toegang tot de milieuzone zullen worden gesteld en wat het planning voor de invoering van de LEZ is.

Hier kunt u de registratiedienst voor de milieuzones in België bestellen