Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

W Belgii dla obcokrajowców rejestracja pojazdu do strefy LEZ jest obowiązkowa!

Skorzystajcie z naszego serwisu informacyjnego Green-Zones oraz pomocy rejestracyjnej.

Pojazdy zagraniczne w belgijskich strefach LEZ objęte są obowiązkiem rejestracji

Przygotowany przez Green-Zones certyfikat rejestracji (REG-Certificate) w kolorze pomarańczowym potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do konkretnej strefy ekologicznej w Belgii.

W belgijskich strefach ekologicznych przed wjazdem do strefy ekologicznej (strefa niskiej emisji LEZ) obowiązkowa jest rejestracja wszystkich zagranicznych pojazdów. 

Green-Zones oferuje Państwu na tej platformie wszystkie konieczne informacje o aktualnych i planowanych belgijskich strefach ekologicznych LEZ. Przejmujemy dla Państwa wszystkie procesy rejestracyjne i załatwiamy, jeśli to wymagane, odpowiedni bilet ekologiczny lub dzienny paszport. Usługa serwisowa zamiera poza tym wystawienie przygotowanego przez Green-Zones  pomarańczowego certyfikatu rejestracji dla belgijskiej strefy ekologicznej. Zaprojektowny przez Green-Zones ceryfikat rejestracji (REG-Certificate) nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Ponieważ każde miasto lub gmina/region posiada bardzo zróżnicowane przepisy dla swoich stref ekologicznych, to każdorazowa rejestracja musi najczęściej odbywać się osobno. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w określonej strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO i w związku z tym w normalnych warunkach nie byłby możliwy wjazd nim do takiej strefy, pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Przez różnorakie regulacje i specyfikacje dla klas EURO danego miasta/gminy i jej LEZ, mogą wystąpić różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów dla różnych LEZs w Belgii.
Ponadto rejestracja w każdej LEZ musi nastąpić oddzielnie i nie jest przenoszona na inną LEZ oraz także bilety środowiskowe są tylko ważne dla danej LEZ i nie podlegają tym samym zasadom w każdej LEZ, to belgijskie strefy ekologiczne niosą ryzyko wysokich kar dla zagranicznych pojazdów przy ich nie spełnianiu.

Od 01.02.2017 r. obowiązuje w Antwerpii strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
Od 01.01.2018 r. obowiązywać będzie w Brukseli strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
REG-Certificate dla belgijskich stref ekologicznych
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Belgii ...
Utworzenie stref ekologicznych w Belgii i wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki. Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakup plakietki ekologicznej lub dokonanie rejestracji dla danej strefy ekologicznej często nie jest wystarczająco pomocne. Istotna jest także informacja, które klasy rejestracyjne lub plakietki mogą aktualnie wjeżdżać do stref ekologicznych. Więcej informacji na temat usług informacyjnych w czasie rzeczywistym świadczonych przez Green-Zones można uzyskać tutaj ...
Tlenki azotu i pył pochodzące przede wszystkim z pojazdów z silnikiem Diesla są powodem, dla którego wprowadzono w Belgii strefy niskiej emisji LEZ oraz rejestrację pojazdów. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu i pyły, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Przedstawiamy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek i rejestracji, które są wdrażane przez krajowe organy w kwestiach związanych z pyłem, tlenkami azotu, pojazdami elektrycznymi, CO2 i ekologią. Dostarczamy Państwu niezbędne plakietki i dokonujemy rejestracji poszczególnych krajów Europy ...