Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl FAQ i pobrania

FAQ – Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania odnośnie stref niskiej emisji w Belgii i dokonywania zamówień na belgijską plakietkę rejestracji (REG-Certificate) ekologicznej.

1-Dlaczego dla różnych stref ekologicznych w Belgii potrzebuję różnych rejestracji?
Belgijskie miasta mają inne poglądy dotyczące swoich stref niskiej emisji LEZ. Nie określono w jakim okresie w przyszłości jakie pojazdy z danym napędem nie będą mogły do nich wjeżdżać i jakie wyjątki należy określić. Skutkiem tego jest konieczność osobnej rejestracji danego pojazdu w każdym mieście, do którego strefy LEZ chcemy wjechać.

2-Po co REG-Certificate?
Pomarańczowy REG-Certificate do belgijskich stref ekologicznych jest zaprojektowanym przez EES European Eco Service GmbH pomocą, która ma ułatwić klientom przedstawienie złożonych regulacji w różnych belgijskich miastach. Ponadto REG-Certificate służy klientom do tego, aby mógł on zachować przegląd w belgijskich strefach ekologicznych i nie musiał przed każdym wjazdem na nowo rejestrować swojego pojazdu, lecz dokonywał tego dopiero w ustawowo wymaganym terminie.

3-Czym jest bilet ekologiczny?
Bilet środowiskowy jest wyjątkowym zezwoleniem w przypadku pojazdu, który zazwyczaj nie jest już dopuszczony do wjazdu do belgijskiej strefy ekologicznej ze względu na starszą normę EURO. W zależności od danej strefy LEZ, dla takich pojazdów można nabywać ograniczone czasowo „prawo” wjazdu do takiej strefy. W związku z powyższym bilet ekologiczny/bilet dzienny stanowi odpłatny i czasowo ograniczony wyjątek w związku z rejestracją dopuszczający wjazd do danej strefy niskiej emisji LEZ.
Na przykład w Brukseli bilet środowiskowy nazywa się karnetem jednodniowym, podczas gdy w Antwerpii jednodniowym biletem środowiskowym.

4-Czy muszę nakleić REG-Certificate na przednią szybę?
Nie, ponieważ rejestracja poprzez Green-Zones jest wystarczająca, aby móc wjechać do danej strefy ekologicznej (Low Emission Zone). Zaleca się jednak posiadanie certyfikatu rejestracji cały czas w pojeździe, aby także po dłuższym czasie mieć dla siebie pod ręką nazwę zarejestrowanej strefy oraz termin wygaśnięcia rejestracji.

5-Wjeżdżam do belgijskiej strefy niskiej emisji wynajmowanym pojazdem. Na co muszę uważać?
Także samochody z wypożyczalni muszą być zarejestrowane. Jeśli jednak samochód jest zarejestrowany w Belgii, to odpada dodatkowa rejestracja. Nietypowe: holenderskie samochody z wypożyczalni nie potrzebują w Antwerpia dodatkowej rejestracji. Od 2009 roku holenderskie pojazdy również nie muszą się już rejestrować do brukselskiej LEZ.

6-Jak długo jest ważny mój belgijski REG-Certificate?
Ponieważ pomarańczowy REG-Certificat jest zaprojektowaną przez EES European Eco Service GmbH pomocą, aby łatwiej przedstawić klientom złożone regulacje różnych belgijskich miast, to certyfikat rejestracji sam w sobie nie ma prawnego znaczenia. Ponieważ zawiera on jednak przeprowadzoną przez Green-Zones usługę rejestracji i przedstawia klientowi ważność rejestracji dla jego pojazdu, to termin ważności drukowany jest na REG-Certificate.

7-Ile kosztuje belgijska usługa rejestracyjna w Green-Zones?
Koszty bazowe przeprowadzonej przez Green-Zones usługi rejestracji do belgijskiej strefy ekologicznej (Low Emission Zone) wynoszą 19,90 Euro. Koszty całkowite zależą jednak mocno o rodzaju paliwa i klasy EURO pojazdu, do jakiego miasta chciałoby się wjechać oraz jak długo miałby trwać pobyt tym pojazdem.
Uproszczona reguła brzmi: im starszy pojazd i im dłuższy pobyt, tym droższa rejestracja, w tym bilet ekologiczny/bilet dzienny.
Indywidualna cena za rejestrację zostanie ustalona przy składaniu zamówienia w naszym sklepie i zostanie podana klientowi.

8-Ile dni przed pierwszym wjazdem do LEZ muszę zlecić zarejestrowanie mojego pojazdu w serwisie Green-Zones
Z uwagi na dłuższy czas realizacji przez niektóre lokalne organy rejestrujące, należy to ze względów bezpieczeństwa zrobić już 10-12 dni wcześniej. Stanowczo odradza się wjazd do strefy bez potwierdzenia, że rejestracja powiodła się.

9-Jaki jest czas opracowania dla rejestracji i kiedy otrzymam REG-Certificate?

Ogólne terminy dostawy i opracowania usługi rejestracji przez Green-Zones wynoszą z reguły 3-7 dni roboczych. Dostawa REG-Certificate następuje przez e-mail jako plik PDF.
Dostawa następuje drogą mailową i w formie pliku PDF. Na życzenie istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie ekspresowym (opcja nr 1), która gwarantuje rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego w tym samym dniu roboczego, jeżeli kompletne zamówienie wpłynęło do godziny 13:00 MEZ.

10-Na jaką karę narażam się nie dokonując uprzedniej rejestracji?
Obowiązuje dla Flandrii/Antwerpii: Jeśli właściciel pojazdu nie posiada rejestracji lub biletu ekologicznego, to przy pierwszym wykroczeniu zapłaci 150 Euro, przy drugim 250 Euro a przy każdym kolejnym w ciągu 12 miesięcy 350 Euro mandatu.
Obowiązuje dla regionu Bruksela: Gdy właściciel pojazdu wjedzie bez rejestracji do LEZ, to zapłaci mandat w wysokości 150 Euro, o ile spełnia kryteria strefy lub 350 Euro, jeśli nie spełnia kryteriów strefy.
Zgodnie z danymi belgijskich organów kamery systemu Automatic Number Plate Recognition (ANPR) wykazują wykrywalność powyżej 90 %. W związku z tym zaleca się dokonanie rejestracji przed wjazdem do strefy niskiej emisji.

11-Czy po otrzymaniu decyzji w sprawie mandatu mogę wnieść zażalenie?
Tak, w przypadku otrzymania decyzji w sprawie mandatu można wnieść zażalenie, jeżeli nie zgadzają się Państwo z otrzymaną decyzją. Należy w tym celu skorzystać z formularza zażalenia załączonego do decyzji. Formularz należy odesłać listem poleconym do miasta lub regionu oznaczonego jako nadawca. Zażalenie musi wpłynąć w ciągu 30 dni od daty wysyłki.

12-Złożyłem zamówienie internetowe nie przesyłając dowodu rejestracyjnego mojego pojazdu. Gdzie mam go teraz przesłać?
Kopię dowodu rejestracyjnego należy przesłać podając numer zamówienia na adres e-mail lub faksem na numer: +49 (0) 30-398 87 21 29 lub pocztą na adres: EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Niemcy.

13-Czy jako kierowca motoru lub quadu muszę także wnioskować o rejestrację w Flandrii/Antwerpii?
Nie. Obecnie obowiązek rejestracji dotyczy tylko pojazdów klas T1-T4, N1, N2 i N3 (samochody ciężarowe) oraz samochodów osobowych/busów/samochodów kempingowych (M1, M2, M3). Pojazdy lekkie (klasa L) takie jak motocykle, quady i trójkołowe, są zwolnione z obowiązku rejestracji i nie mogą ich otrzymać.

14-Czym jest aplikacja Green-Zones?
Dzięki aplikacji Green-Zones – dostępnej na smartfony i tablety z systemem Android i iOS oraz jako aplikacja internetowa na wszystkich stronach internetowych Green-Zones – użytkownicy otrzymują przegląd aktualnego statusu prawa wjazdu do wszystkich stref niskiej emisji i stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla w Europie w czasie rzeczywistym. Celem jest dostarczenie informacji posiadaczom pojazdów, których plakietki / winiety w przypadku czasowych, głównie spowodowanych stanem pogody blokad stref niskiej emisji, tracą swoją ważność. W ten sposób można uniknąć wysokich kar i zakazów wjazdu oraz precyzyjnie zaplanować objazd strefy niskiej emisji na podstawie map GIS z funkcją zoom.

15-Czy przedsiębiorcy z dużą flotą mogą liczyć na korzyści przy składaniu zamówień w Green- Zones?
Przedsiębiorcy mogą składać u nas zamówienia na ponad 50 plakietek dla różnych krajów również za pomocą listy Excel i mailowo, jak również przesyłać dokumenty samochodowe w pliku o wielkości do 15 MB. Ponadto wystawiamy faktury zbiorcze, a nasi osobiści konsultanci ds. obsługi klienta mówiący w 10 językach są do Państwa dyspozycji, udzielają informacji o statusie zamówienia i przyjmują wyjątkowo pilne zamówienia telefonicznie.